Ornitologická zpráva na červen 2024

Ornitologická zpráva na období od 1.6.2024 do 30.6.2024

Ornitologická situace pro letový provoz na celém území ČR se lehce zklidnila, zhoršená je pouze v oblasti senosečí a v oblasti ovocných sadů, kam se slétají velká hejna špačků. Většina ptáků vyvádí své mladé a ti se zatím nevzdalují daleko od svého hnízda. Dravci se zdržují na posekaných loukách, zde se budou koncem měsíce vyskytovat i jejich mláďata, ale jejich letové schopnosti, ještě nejsou dobré. Vysoká aktivita ptáků je stále v oblastech skládek odpadů, zde se koncentrují převážně racci, vrány, straky, kavky, havrani a krkavci, ale také u velkých měst a zemědělských objektů, kde se vyskytují havrani a domácí a divocí holubi. Z dravců momentálně hnízdí už jen ostříži a motáci a tak jejich aktivita je nižší. Nad loukami proletují skřivani, přelétávají velká hejna holubů hřivnáčů a špačků. Holubi a špačci mají už druhé a někde i třetí snůšky, jejich mladé z prvního případně druhého hnízdění tvoří větší hejna, ale převážně se zdržují v nízkých výškách v okolí posekaných luk. Před deštěm a po dešti je předpoklad vysoké aktivity jiřiček, vlaštovek a špačků, kteří budou lovit rojící se hmyz. V průběhu června budou probíhat senoseče a sklizení pícnin po celém území ČR. Zde bude v závislosti na počasí předpoklad vysoké aktivity.

Vnitřní OP

V areálu letiště je ornitologická klidnější. Na všech travnatých se  pohybují skřivani a špačci. Občasně se zde objevují bažanti a koroptve, jejich aktivita je nízká. Na travnatých plochách také loví dravci (poštolka, káně, moták pochop), dále se tu vyskytují straky, občasně volavky a čápi. Stále jsou zde pravidelné a četné přelety vran a kavek.  Zaječí zvěř se zklidnila. V okolí letiště se občasně objevují labutě a jeřábi, motáci, čápi a luňáci loví na okolních polích. Na rybníku Žabakor je zvýšená aktivita hlavně v brzkých ranních a podvečerních hodinách, vodní ptáci zde vyvádějí své mladé.

Na změny či případně zvýšenou a neočekávanou aktivitu ptáků v okolí letiště, bude reagováno pracovníkem biologické ochrany letiště a bude o tom vydána samostatná aktuální ornitologická výstraha na webu lkmh.cz.