Veřejné mezinárodní letiště Mnichovo Hradiště poskytuje posádkám letadel a cestujícím veškeré potřebné služby k odbavení vnitrostátních i mezinárodních letů. Předností letiště je rychlost odbavení cestujících včetně VIP odbavení na ploše a jeho dopravní dostupnost 10 minut od sjezdu z dálnice D10 na úrovni Mnichova Hradiště.

Na letišti poskytujeme následující služby:

  • nakládka a vykládka letadla, včetně poskytnutí a provozování vhodných prostředků,
  • doprava posádky, cestujících a zavazadel mezi letadlem a terminálem,
  • komunikace mezi letadlem a vnějšími dodavateli služeb,
  • odbavování cestujících jakéhokoliv druhu při příletu, odletu, přesunu nebo tranzitu, včetně kontroly cestovních dokladů, registrace zavazadel,
  • zajištění celního a pasového odbavení vnějších letů,
  • manipulace s leteckými pohonnými hmotami a oleji (plnění letadel palivem)

ODBAVENÍ LETŮ

  • zajistit lze na tel. +420 311 444 065 | +420 732 485 792 | e-mailu ops@lkmh.cz
  • upozorňujeme na povinné odbavení letounů nad 4000 kg MTOM

K vyřízení Vašeho odbavení, prosíme, použijte Žádost o odbavení letu. Pro zajištění plné funkčnosti formuláře (ukládání, odesílání) si jej, prosím, před vyplněním uložte do svého zařízení.

ŽÁDOST O ODBAVENÍ LETU

MEZINÁRODNÍ PŘÍLETY/ODLETY – POVINNÁ ODBAVENÍ

Let z/do
EU 
Schengen
EU 
non-Schengen
Mimo EU
Schengen
Mimo EU
non-Schengen
Pasové odbavení NE ANO NE ANO
Celní odbavení NE NE ANO ANO

SEZNAM STÁTŮ

Belgie EU Schengen
Bulharsko EU non-Schengen PAS
Česká republika EU Schengen
Dánsko EU Schengen
Estonsko EU Schengen
Finsko EU Schengen
Francie EU Schengen
Chorvatsko EU Schengen
Irsko EU non-Schengen PAS
Itálie EU Schengen
Island mimo EU Schengen CLO
Kypr EU non-Schengen PAS
Litva EU Schengen
Lotyšsko EU Schengen
Lucembursko EU Schengen
Maďarsko EU Schengen
Malta EU Schengen
Německo EU Schengen
Nizozemsko EU Schengen
Norsko mimo EU Schengen CLO
Polsko EU Schengen
Portugalsko EU Schengen
Rakousko EU Schengen
Rumunsko EU non-Schengen PAS
Řecko EU Schengen
Slovensko EU Schengen
Slovinsko EU Schengen
Španělsko EU Schengen
Švédsko EU Schengen
Švýcarsko mimo EU Schengen CLO
OSTATNÍ STÁTY mimo EU non-Schengen CLO, PAS
Žádosti o odbavení vnějších letů zasílejte, prosím, nejméně 24 hodin předem.
Pokud se jedná o dny pracovního klidu, je nutné zaslat žádost nejpozději do 12:00 hod. poslední pracovní den před plánovaným letem. Žádosti lze zasílat e-mailem na adresu ops@lkmh.cz.