Uzavření letiště 25.05.2024

Vážení uživatelé letiště,
v sobotu dne 25.05.2025 bude letiště uzavřeno pro veškerý letecký provoz z důvodu prací na RWY 06/24. Děkujeme za pochopení.

K uzavření letiště byl publikován NOTAM Y1168/24
A) LKMH B) 2405250700 C) 2405251500
E) AD CLSD. WIP. POHYB OSOB A VOZIDEL NA RWY. INFORMACE ZNAMEMU PROVOZU SE NEPOSKYTUJI.

Ornitologická zpráva na květen 2024

Ornitologická zpráva na období od 1.5.2024 do 31.5.2024

Ornitologická situace pro letový provoz na celém území ČR je stále zhoršená, ale jarní tah ptáků již není tak intenzivní. Po celém území se stále pohybují větší hejna ptáků, převážně holubů, špačků, racků. Stojaté vodní plochy jsou plné druhů vodních ptáků, kachen, racků a kormoránů. Dravci (káně, poštolky), kteří hnízdí, již nejsou tak aktivní. Pouze nehnízdící ptáci, jako jsou někteří jeřábi, volavky, se shromažďují na polích, kde loví hraboše a jeřábi sbírají rostlinou potravu a hmyz rojící se v trávě. Na polích, kde je zaseto obilí, se občasně zdržují nehnízdící jedinci labutí, hus a husic nilských. Vysoká aktivita ptáků je stále v oblastech skládek odpadů, zde se koncentrují převážně racci, vrány, straky, kavky, havrani a krkavci, ale také u velkých měst a zemědělských objektů, kde se vyskytují havrani a domácí a divocí holubi. Většina dravců hnízdí, jejich aktivita je nižší, v toku jsou motáci pochopi a jsou v okolí svého hnízdiště značně neopatrní vzhledem k zásnubním letům. Nad loukami proletují skřivani, přelétávají velká hejna holubů hřivnáčů a špačků. Holubi a špačci začali ihned po příletu hnízdit. Čápi a luňáci již také hnízdí, takže jejich aktivita není tak vysoká. Před deštěm a po dešti je předpoklad vysoké aktivity jiřiček, vlaštovek a špačků, kteří budou lovit rojící se hmyz. V průběhu května budou probíhat první senoseče a sklizení pícnin. Zde bude v závislosti na počasí předpoklad vysoké aktivity.
Read More

Ornitologická zpráva na duben 2024

Ornitologická zpráva na období od 1.4.2024 do 30.4.2024

Ornitologická situace pro letový provoz na celém území ČR je  silně zhoršená, začal hlavní jarní tah ptáků. Po celém území se pohybují velká hejna ptáků od divokých hus, holubi, čejky, špačci, racci. Stojaté vodní plochy jsou plné tažných druhů kachen, racků a kormoránů. Dravci (káně, poštolky) a volavky, se shromažďují na travnatých plochách, kde loví hraboše. Na polích, kde je zaseto obilí, se stále zdržují velká hejna labutí, hus a husic nilských, ty se postupně začínají trhat a chystat se na hnízdění. Vysoká aktivita ptáků je stále v oblastech skládek odpadů, zde se koncentrují převážně racci, vrány, straky, kavky, havrani a krkavci, ale také u velkých měst a zemědělských objektů, kde se vyskytují havrani a domácí a divocí holubi. Orli mořští a krkavci již  hnízdí, jejich aktivita je nižší, v toku jsou káně lesní, jestřábi, poštolky, v okolí svého hnízdiště jsou značně neopatrní, vzhledem k zásnubním letům. Jeřábi, se párují, ale mohou se objevit nehnízdící ptáci, kteří tvoří větší hejna a pohybují se po celém území ČR. Na loukami proletují skřivani, zdržují se zde konipasi, velká hejna holubů hřivnáčů, čejek a špačků. Holubi a špačci začali ihned po příletu hnízdit. Objevují se první čápi a luňáci a u vodních ploch motáci pochopi.

Read More

Ornitologická zpráva březen 2024

Ornitologická zpráva na období od 1.3.2024 do 31.3.2024

Ornitologická situace pro letový provoz na celém území ČR je zhoršená z důvodu jarního tahu ptáků. Po celém území se se pohybují velká hejna divokých hus. Stojaté vodní plochy začínají ožívat začíná zde být vysoká aktivita tažných druhů vodních ptáků, divokých kachen, racků a kormoránů. Dravci (káně, poštolky, moták pilich) a volavky, se shromažďují na travnatých plochách, kde loví hraboše. Na polích, kde je zaseto obilí, se zdržují velká hejna labutí, hus a husic nilských. Vysoká aktivita ptáků je stále v oblastech skládek odpadů, zde se koncentrují převážně racci, vrány, straky, kavky, havrani a krkavci, ale také u velkých měst a zemědělských objektů, kde se vyskytují havrani a domácí a divocí holubi. Orli mořští již začali hnízdit, začínají hnízdit krkavci a proto je jejich aktivita vysoká. Koncem měsíce jdou do toku káně lesní a jestřábi a proto budou v okolí svého hnízdiště značně neopatrní vzhledem k zásnubním letům. Na polích se objevují velká hejna jeřábů, kteří jdou také pomalu do toku. Na loukami proletují skřivani, zdržují se zde konipasi, velká hejna holubů hřivnáčů, čejek a špačků. Začali se objevovat první čápi a luňáci, postupně se začnou objevovat převážně u  vodních ploch motáci pochopi.

Read More

Omezení provozu 20.02.2024

Vážení uživatelé letiště,
z důvodu celodenního přerušení dodávky elektrické energie bude dne 20.2.2024 provoz letiště omezen na odbavení jednotlivých příletů a odletů na základě Vašeho předchozího požadavku. Požadavky na odbavení nám, prosíme, doručujte nejpozději 24 hodin před plánovaným příletem / odletem. K omezení provozu je vydán NOTAM Y0268/24.
Děkujeme za spolupráci.

Y0268/24
A) LKMH B) 2402200700 C) 2402201500
E) AD V PROVOZU S OMEZENIM. MOZNE POUZE JEDNOTLIVE PRILETY A ODLETY PO PREDCHOZI KOORDINACI S PROVOZOVATELEM LETISTE.

Ornitologická zpráva únor 2024

Ornitologická zpráva na období od 1.2.2024 do 29.2.2024

Ornitologická situace pro letový provoz na celém území ČR je stále klidná, pouze lokálně se pohybují velká hejna divokých hus. Stojaté vodní plochy jsou stále zamrzlé, zvýšená aktivita je pouze  v okolí vodních ploch, které již rozmrzly. Zde se objevují větší hejna divokých kachen, racků a kormoránů. Dravci (káně, poštolky, moták pilich) a volavky, se shromažďují na travnatých plochách, kde loví hraboše. Na polích, kde je zaseto obilí se zdržují větší hejna labutí, hus a husic nilských. Vysoká aktivita ptáků je stále v oblastech skládek odpadů, zde se koncentrují převážně racci, vrány, straky, kavky, havrani, ale také u velkých měst a zemědělských objektů, kde se vyskytují havrani a domácí holubi. V oblastech ovocných sadů a u silnic, kde jsou ovocné stromy je stále vysoká aktivita kvíčal. Koncem měsíce bude docházet k toku orlů mořských a krkavců velkých, takže jejich aktivita bude vysoká. V tomto období jsou orli a krkavci v okolí svého hnízdiště značně neopatrní, vzhledem k zásnubním letům. Podle vývoje počasí se koncem měsíce začnou objevovat první tažní  ptáci. Jako první přilétají skřivani, konipasi, holubi hřivnáči, čejky a špačci. Na vodních plochách budou ptáci aktivní podle počasí. Pokud  se vrátí silné mrazy a zamrznou vodní plochy, tah se zpomalí a vodní ptáci se stáhnou k nezamrzlým říčním toků, k se budou kumulovat.

Read More

Ornitologická zpráva leden 2024

Ornitologická zpráva na období od 1.1.2024 do 31.1.2024

Ornitologická situace je pro letový provoz na celém území ČR poměrně klidná. Po celém území se pohybují husy, které létají v různě početných formacích. V okolí vodních ploch se objevují větší hejna racků a kormoránů. Dravci (káně, poštolky, motáci piliši) a volavky, se shromažďují na travnatých plochách, zde loví hraboše. Na polích, kde je zaseto ozimní obilí, se zdržují labutě, případně husy a husice nilské. Vysoká aktivita ptáků je stále v oblastech skládek odpadů, zde se koncentrují převážně racci, vrány, straky, kavky, havrani, ale také u velkých měst a zemědělských objektů, zde se vyskytují domácí holubi. V oblastech ovocných sadů a u silnic, kde jsou ovocné stromy, je zvýšená aktivita kvíčal. Aktivita vodních ptáků se bude vyvíjet podle počasí. Pokud začnou silné mrazy a zamrznou vodní plochy, stáhnou se k nezamrzlým říčním toků, kde se budou kumulovat.

Read More

PF 2024

Vážení obchodní partneři, uživatelé a návštěvníci letiště, vážení přátelé,
děkujeme za využívání letiště Mnichovo Hradiště a za Vaši spolupráci během celého roku. Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a radostný vstup do nového roku.

Tým provozovatele letiště Mnichovo Hradiště