U každého zjištěného rizika určujeme jeho PRAVDĚPODOBNOSTVÁŽNOST.

PRAVDĚPODOBNOST je frekvence, s jakou by mohlo docházet k bezpečnostnímu následku a stanovujeme ji odpovědí na následující otázky:

  • Udála se v minulosti stejná nebo podobná událost, nebo jde pouze o ojedinělou událost?
  • Mohla by mít jiná zařízení nebo vybavení stejného typu podobnou závadu?
  • Kolik zaměstnanců se řídí nebo je vystaveno postupům, kterých se událost týká?
  • Víme o tom, že by se událost někdy v minulosti stala?
  • Kolik času jsou nedůvěryhodná zařízení nebo sporné postupy v používání?

TABULKA KLASIFIKACE MOŽNÉ PRAVDĚPODOBNOSTI RIZIKA (RISK LIKELIHOOD)

PRAVDĚPODOBNOST
VÝZNAM
HODNOTA
Častá
Pravděpodobnost, že se může stát velmi často (stalo se často).
5
Občasná
Pravděpodobnost, že se může někdy stát (stalo se nepříliš často).
4
Časově vzdálená
Nepravděpodobné, ale s možností, že se může stát (stalo se zřídka).
3
Nepravděpodobná
Velmi nepravděpodobné, že by se mohlo stát (není známo, že by se stalo).
2
Extrémně
nepravděpodobná
Téměř nemyslitelné, že by se takový případ mohl stát.
1

VÁŽNOSTÍ bezpečnostního rizika myslíme újmu nebo poškození, které by se mohlo stát jako následek zjištěného nebo identifikovaného nebezpečí. Stanovujeme ji odpovědí na následující otázky:

  • Kolik životů je ohroženo a může být ztraceno (zaměstnanci, cestující, přihlížející, obyvatelstvo…)?
  • Jaký je pravděpodobný rozsah poškození letadla, majetku, zařízení, vybavení a rozsah finančních škod?
  • Jaký je předpokládaný rozsah škod na životním prostředí (rozlití paliva, fyzické zničení přirozeného prostředí)?
  • Jaké jsou pravděpodobné komerční důsledky nebo důsledky zájmu médií?
  • Mohla by nastat ztráta pověsti a důvěry veřejnosti?

TABULKA KLASIFIKACE VÁŽNOSTI RIZIKA (RISK SEVERITY)

VÁŽNOST
VÝZNAM
HODNOTA
Katastrofická
Výsledkem by byla nehoda, úmrtí a/nebo zničení zařízení.
A
Nebezpečná
Rozsáhlé snížení míry bezpečnosti, takové hmotné potíže nebo pracovní zatížení, že provozovatel se nemůže spolehnout, že bude schopen plnit své úkoly přesně nebo beze zbytku.
Vážné zranění nebo závažné poškození zařízení.
B
Závažná
Významné snížení míry bezpečnosti, omezení schopnosti provozovatele vyrovnat se s nepříznivými provozními podmínkami zapříčiněnými zvýšeným pracovním zatížením nebo podmínkami, které zhoršují jejich výkonnost.
Vážný incident nebo zranění osob.
C
Méně závažná
Použití nouzových postupů.
Méně závažný incident.
D
Zanedbatelná
Malé následky.
E

MATICE HODNOCENÍ RIZIK (RISK ASSESSMENT MATRIX)

5A 5B 5C 5D 5E
4A 4B 4C 4D 4E
3A 3B 3C 3D 3E
2A 2B 2C 2D 2E
1A 1B 1C 1D 1E

Na základě matice snesitelnosti rizika je riziko klasifikováno jako:

NEPŘIJATELNÉ 5A, 5B, 5C,
4A, 4B,3A
Za stávajících okolností nepřijatelné!
SNESITELNÉ 5D, 5E, 4C, 4D, 4E, 3B,
3C, 3D, 2A, 2B, 2C, 1A
Přijatelné na základě opatření ke zmírnění rizika.
PŘIJATELNÉ 3E, 2D, 2E, 1B,
1C, 1D, 1E
Přijatelné.