Ornitologická zpráva únor 2024

Ornitologická zpráva na období od 1.2.2024 do 29.2.2024

Ornitologická situace pro letový provoz na celém území ČR je stále klidná, pouze lokálně se pohybují velká hejna divokých hus. Stojaté vodní plochy jsou stále zamrzlé, zvýšená aktivita je pouze  v okolí vodních ploch, které již rozmrzly. Zde se objevují větší hejna divokých kachen, racků a kormoránů. Dravci (káně, poštolky, moták pilich) a volavky, se shromažďují na travnatých plochách, kde loví hraboše. Na polích, kde je zaseto obilí se zdržují větší hejna labutí, hus a husic nilských. Vysoká aktivita ptáků je stále v oblastech skládek odpadů, zde se koncentrují převážně racci, vrány, straky, kavky, havrani, ale také u velkých měst a zemědělských objektů, kde se vyskytují havrani a domácí holubi. V oblastech ovocných sadů a u silnic, kde jsou ovocné stromy je stále vysoká aktivita kvíčal. Koncem měsíce bude docházet k toku orlů mořských a krkavců velkých, takže jejich aktivita bude vysoká. V tomto období jsou orli a krkavci v okolí svého hnízdiště značně neopatrní, vzhledem k zásnubním letům. Podle vývoje počasí se koncem měsíce začnou objevovat první tažní  ptáci. Jako první přilétají skřivani, konipasi, holubi hřivnáči, čejky a špačci. Na vodních plochách budou ptáci aktivní podle počasí. Pokud  se vrátí silné mrazy a zamrznou vodní plochy, tah se zpomalí a vodní ptáci se stáhnou k nezamrzlým říčním toků, k se budou kumulovat.

Vnitřní OP

V areálu letiště je ornitologická situace klidná. Na travnatých plochách loví dravci (poštolka, káně, moták pilich), dále se tu vyskytují straky, vrány a kavky, občasně volavky. Stále jsou zde pravidelné a četné přelety vran a kavek.  Pro zaječí zvěř nastává doba honcování (páření) tudíž jejich aktivita bude zvýšená a budou se neopatrně pohybovat jak na travnatých, tak i na zpevněných plochách. Na travnatých plochách se objevují bažanti a koroptve, jejich aktivita je nízká. Koncem měsíce se zde budou objevovat první skřivani, čejky a špačci. V okolí letiště se pohybují jeřábi, divoké husy a husice nilské a labutě.

Na změny či případně zvýšenou a neočekávanou aktivitu ptáků v okolí letiště, bude reagováno pracovníkem biologické ochrany letiště a bude o tom vydána samostatná aktuální ornitologická výstraha na webu lkmh.cz.