Ornitologická zpráva na říjen

Ornitologická zpráva na období od​ ​ 1.10.2023 do 30.10.2023

Po celém území ČR začali zemědělci sklízet kukuřici, dokončují se žně a sekají se pícniny, díky tomu je v těchto oblastech předpoklad zvýšené aktivity ptáků. Na tato pole se převážně slétají domácí a divocí holubi, ale také dravci. Dravci díky teplému počasí krouží do vysokých výšek. Vlaštovky, jiřičky a drobní ptáci již opustili území ČR, špačci, čejky a divocí holubi se teprve shromažďují poblíž sklízených polí a chystají se k odletu. Díky svým přeletům jsou nebezpeční pro letecký provoz. Aktivita bude nadále závislá na vývoji počasí, při vlhkém počasí budou mít špačci vysokou aktivitu. V oblastech, kde probíhá orba, se slétávají velká hejna racků, špačků a dravců (káně, poštolky, motáci). Hodně vysoká aktivita špačků je v okolí rybníků, kam chodí nocovat do rákosin, a v ovocných sadech, kam chodí za potravou na dozrávající ovoce. Přelétávají ve velkých hejnech převážně v ranních a pozdně odpoledních hodinách. Vysoká aktivita je stále v oblastech skládek odpadů, zde se koncentrují převážně racci, vrány, straky, kavky, havrani, krkavci, ale také u velkých měst a zemědělských objektů, zde se pohybují domácí holubi.

Vnitřní OP

V areálu letiště se objevuje větší hejno vran a kavek, občasně sem zalétá větší hejno špačků na zmulčované travní plochy. Na těchto plochách se jednotlivě vyskytují dravci (poštolka, káně, moták pilich, luňák), kteří zde loví hraboše. Na travnatých plochách se ještě pohybují skřivani.

Vnější OP:

V okolí letiště začnou sklízet kukuřici a tudíž se zvýší aktivita ptáků, a to převážně holubů jak domácích tak divokých, kteří se houfují a chystají k odletu. Bude se zde vyskytovat  i více dravců (káně lesní a rousná, poštolka, orel mořský).  Aktivita vodních ptáků na rybníku Žabakor se zvýšila, a to hlavně v brzkých ranních a podvečerních hodinách.

Na změny či případně zvýšenou a neočekávanou aktivitu ptáků v okolí letiště, bude reagováno pracovníkem biologické ochrany letiště a bude o tom vydána samostatná aktuální ornitologická výstraha na webu lkmh.cz.