Ornitologická zpráva na prosinec

Ornitologická zpráva na období od​ ​ 1.12.2022 do 31.12.2022

Ornitologická situace pro letový provoz na území ČR je klidná. Na polích, kde probíhají zemědělské práce se lokálně objevují racci, vrány a havrani. Dravci (káně, poštolky) a volavky, se shromažďují na travnatých plochách, zde loví hraboše. U vodních zdrojů je zvýšená aktivita hlavně u rybníků, kde se konaly výlovy a to převážně racků, volavek a bahňáků. Vysoká aktivita ptáků je stále v oblastech skládek odpadů, zde se koncentrují převážně racci, vrány, straky, kavky, havrani, ale také u velkých měst a zemědělských objektů, zde se vyskytují domácí holubi. V oblastech ovocných sadů a u silnic, kde jsou ovocné stromy je vysoká aktivita kvíčal.

Vnitřní OP

V areálu letiště je ornitologická situace klidná. Na travnatých plochách se vyskytují převážně dravci (poštolka, káně, pilich), straky, vrány a kavky. Občasně se zde vyskytují zajíci, srnčí zvěř již minimálně z důvodu částečného oplocení. Do konce roku by mělo dojít k úplnému oplocení a tím úplné eliminaci srnčí zvěře.

Vnější OP:

V okolí letiště se vyskytují dravci (káně, poštolka, moták pilich), vrány, straky a občas i kavky, které se pohybují mezi městem a letištěm. Občasné přelety kvíčal, které přelétají do ovocných sadů. Aktivita vodních ptáků na rybníku Žabakor je nízká.

Na změny či případně zvýšenou a neočekávanou aktivitu ptáků v okolí letiště, bude reagováno pracovníkem biologické ochrany letiště a bude o tom vydána samostatná aktuální ornitologická výstraha na webu lkmh.cz.