Ornitologická zpráva na květen

Ornitologická zpráva na období od​ ​ 1.5.2023 do 31.5.202

Ornitologická situace  pro letový provoz na území ČR se postupně začíná zklidňovat, hlavní jarní tah začíná kumulovat. Většina ptáků začala hnízdit, a proto se jejich aktivita snižuje. Lokálně se pohybují na polích, která se zemědělsky upravují, větší hejna racků, špačků a holubů. Dravci (káně, poštolky, jestřábi) již hnízdí, takže jejich aktivita je nízká. Orli mořští a krkavci krmí své mladé jejich aktivita opatrná. Motáci a luňáci jdou do toku a objevují nad polními plochami, kde hledají svoji kořist, motáci v rámci toku létají nad rybníky, popřípadě nad rákosinami. Volavky a čápi již také hnízdí. Na polích s ozimním obilím se objevují  menší hejna nehnízdících jeřábů, ale i hus a husic. Vysoká aktivita ptáků je stále v oblastech skládek odpadů, zde se koncentrují převážně racci, vrány, straky, kavky, havrani, krkavci, ale také u velkých měst a zemědělských objektů, zde se pohybují domácí holubi. Vlaštovky,jiřičky, špačci již také hnízdí, takže jejich aktivita je snížena a opatrná-hlavní hejna se objeví v polovině měsíce v závislosti na počasí.

Vnitřní OP

V areálu letiště se ornitologická situace zklidnila. Občasně sem zalétá větší hejno vran a kavek. Na travnatých plochách se vyskytují dravci (poštolka, káně, moták pochop, luňák), kteří zde loví hraboše. Honcování (páření) zajíců je na vrcholu a jejich aktivita se postupně snižuje. Přes severní část letiště občasně protahují nehnízdící jeřábi, kteří se zdržují po obou stranách dráhy mimo oplocený prostor.  Na podmáčených travnatých plochách se pohybují větší hejna špačků v případě deště se mohou objevovat na zpevněných plochách větší hejna racků. Nad travnatými plochami se pohybují skřivani a konipasi.

Vnější OP:

V okolí letiště loví dravci (káně, poštolka, moták pochop, luňák červený, orel mořský), přeletují zde vrány, straky a kavky, které se pohybují mezi městem a letištěm. Aktivita vodních ptáků na rybníku Žabakor je nízká z důvodů hnízdění.

Na změny či případně zvýšenou a neočekávanou aktivitu ptáků v okolí letiště, bude reagováno pracovníkem biologické ochrany letiště a bude o tom vydána samostatná aktuální ornitologická výstraha na webu lkmh.cz.