Ornitologická zpráva na květen 2024

Ornitologická zpráva na období od 1.5.2024 do 31.5.2024

Ornitologická situace pro letový provoz na celém území ČR je stále zhoršená, ale jarní tah ptáků již není tak intenzivní. Po celém území se stále pohybují větší hejna ptáků, převážně holubů, špačků, racků. Stojaté vodní plochy jsou plné druhů vodních ptáků, kachen, racků a kormoránů. Dravci (káně, poštolky), kteří hnízdí, již nejsou tak aktivní. Pouze nehnízdící ptáci, jako jsou někteří jeřábi, volavky, se shromažďují na polích, kde loví hraboše a jeřábi sbírají rostlinou potravu a hmyz rojící se v trávě. Na polích, kde je zaseto obilí, se občasně zdržují nehnízdící jedinci labutí, hus a husic nilských. Vysoká aktivita ptáků je stále v oblastech skládek odpadů, zde se koncentrují převážně racci, vrány, straky, kavky, havrani a krkavci, ale také u velkých měst a zemědělských objektů, kde se vyskytují havrani a domácí a divocí holubi. Většina dravců hnízdí, jejich aktivita je nižší, v toku jsou motáci pochopi a jsou v okolí svého hnízdiště značně neopatrní vzhledem k zásnubním letům. Nad loukami proletují skřivani, přelétávají velká hejna holubů hřivnáčů a špačků. Holubi a špačci začali ihned po příletu hnízdit. Čápi a luňáci již také hnízdí, takže jejich aktivita není tak vysoká. Před deštěm a po dešti je předpoklad vysoké aktivity jiřiček, vlaštovek a špačků, kteří budou lovit rojící se hmyz. V průběhu května budou probíhat první senoseče a sklizení pícnin. Zde bude v závislosti na počasí předpoklad vysoké aktivity.
Vnitřní OP

V areálu letiště je ornitologická klidnější. Na všech travnatých se  pohybují skřivani a špačci. Občasně se zde objevují bažanti a koroptve, jejich aktivita je nízká. Na travnatých plochách také loví dravci (poštolka, káně, moták pochop), dále se tu vyskytují straky, občasně volavky a čápi. Stále jsou zde pravidelné a četné přelety vran a kavek. U zaječí zvěře stále probíhá doba honcování (páření), jejich aktivita je zvýšená a neopatrně se pohybují jak na travnatých, tak i na zpevněných plochách. V okolí letiště se občasně objevují labutě a jeřábi, motáci, čápi a luňáci loví na okolních polích. Husice nilské a husy se stáhly na rybník Žabakor, kde již vyvádějí své mladé. Je zde vysoká aktivita vodních ptáků.

Na změny či případně zvýšenou a neočekávanou aktivitu ptáků v okolí letiště, bude reagováno pracovníkem biologické ochrany letiště a bude o tom vydána samostatná aktuální ornitologická výstraha na webu lkmh.cz.