Ornitologická zpráva na duben

Ornitologická zpráva na období od​ ​ 1.4.2023 do 30.4.2023

Ornitologická situace  pro letový provoz na území ČR je silně kritická, jarní tah ptáků je v plném proudu. Na celém území se pohybují velká hejna racků, čejek, špačků a holubů. Dravci (káně, poštolky) jsou v toku, takže jejich aktivita je vysoká. Orli mořští a krkavci  hnízdí a tím je jejich aktivita snížená. Motáci a luňáci se objevují nad polními plochami, kde hledají svoji kořist. Volavky, se shromažďují na travnatých a zasetých plochách, kde loví hraboše. Na polích s ozimním obilím se objevují větší hejna jeřábů, kteří se začínají párovat a postupně začnou hnízdit. Vysoká aktivita ptáků je stále v oblastech skládek odpadů, zde se koncentrují převážně racci, vrány, straky, kavky, havrani, ale také u velkých měst a zemědělských objektů, zde se pohybují domácí holubi. Začali se objevovat první vlaštovky a jiřičky a hlavní hejna se objeví v polovině měsíce v závislosti na počasí.

Vnitřní OP

V areálu letiště se ornitologická situace občasně zhoršuje. Zalétá sem velké hejno vran a kavek. Na všech travnatých plochách se vyskytují dravci (poštolka, káně, moták pochop, luňák), kteří zde loví hraboše. Občasně do vnitřního pásma zalétnou i husice nilské.  Honcování (páření) zajíců je v plném proudu, ztrácejí plachost a tím pádem jsou neopatrní. Proto apeluji na zvýšenou opatrnost při pohybu na letišti, mohlo by dojít ke střetu. Přes severní část letiště občasně protahují jeřábi, kteří se zdržují po obou stranách dráhy mimo oplocený prostor.  Na podmáčených travnatých plochách se vyskytují velká hejna špačků v případě deště se mohou objevovat na zpevněných plochách větší hejna racků. Nad travnatými plochami se pohybují skřivani a konipasi.

Vnější OP:

V okolí letiště loví dravci (káně, poštolka, moták pochop, luňák červený, orel mořský), vrány, straky, kavky, které se pohybují mezi městem a letištěm. Aktivita vodních ptáků na rybníku Žabakor je zvýšená, jedná se převážně o racky, kormorány a různé druhy kachen.

Na změny či případně zvýšenou a neočekávanou aktivitu ptáků v okolí letiště, bude reagováno pracovníkem biologické ochrany letiště a bude o tom vydána samostatná aktuální ornitologická výstraha na webu lkmh.cz.