Ornitologická zpráva na duben 2024

Ornitologická zpráva na období od 1.4.2024 do 30.4.2024

Ornitologická situace pro letový provoz na celém území ČR je  silně zhoršená, začal hlavní jarní tah ptáků. Po celém území se pohybují velká hejna ptáků od divokých hus, holubi, čejky, špačci, racci. Stojaté vodní plochy jsou plné tažných druhů kachen, racků a kormoránů. Dravci (káně, poštolky) a volavky, se shromažďují na travnatých plochách, kde loví hraboše. Na polích, kde je zaseto obilí, se stále zdržují velká hejna labutí, hus a husic nilských, ty se postupně začínají trhat a chystat se na hnízdění. Vysoká aktivita ptáků je stále v oblastech skládek odpadů, zde se koncentrují převážně racci, vrány, straky, kavky, havrani a krkavci, ale také u velkých měst a zemědělských objektů, kde se vyskytují havrani a domácí a divocí holubi. Orli mořští a krkavci již  hnízdí, jejich aktivita je nižší, v toku jsou káně lesní, jestřábi, poštolky, v okolí svého hnízdiště jsou značně neopatrní, vzhledem k zásnubním letům. Jeřábi, se párují, ale mohou se objevit nehnízdící ptáci, kteří tvoří větší hejna a pohybují se po celém území ČR. Na loukami proletují skřivani, zdržují se zde konipasi, velká hejna holubů hřivnáčů, čejek a špačků. Holubi a špačci začali ihned po příletu hnízdit. Objevují se první čápi a luňáci a u vodních ploch motáci pochopi.

Vnitřní OP

V areálu letiště je ornitologická zhoršená. Na všech travnatých se  pohybují skřivani, konipasi a hlavně špačci. Občasně se zde objevují bažanti a koroptve, jejich aktivita je nízká. Na travnatých plochách také loví dravci (poštolka, káně, moták pochop), dále se tu vyskytují straky, vrány a kavky, občasně volavky. Stále jsou zde pravidelné a četné přelety vran a kavek.  Pro zaječí zvěř stále probíhá doba honcování (páření) tudíž jejich aktivita je zvýšená a neopatrně se pohybují jak na travnatých, tak i na zpevněných plochách. V okolí letiště se zdržuje větší hejno labutí a jeřábů, objevili se  motáci, čápi a luňáci. Husice nilské a husy se stáhly na rybník Žabakor. Zde je vysoká aktivita vodních ptáků.

Na změny či případně zvýšenou a neočekávanou aktivitu ptáků v okolí letiště, bude reagováno pracovníkem biologické ochrany letiště a bude o tom vydána samostatná aktuální ornitologická výstraha na webu lkmh.cz.