Ornitologická zpráva leden 2024

Ornitologická zpráva na období od 1.1.2024 do 31.1.2024

Ornitologická situace je pro letový provoz na celém území ČR poměrně klidná. Po celém území se pohybují husy, které létají v různě početných formacích. V okolí vodních ploch se objevují větší hejna racků a kormoránů. Dravci (káně, poštolky, motáci piliši) a volavky, se shromažďují na travnatých plochách, zde loví hraboše. Na polích, kde je zaseto ozimní obilí, se zdržují labutě, případně husy a husice nilské. Vysoká aktivita ptáků je stále v oblastech skládek odpadů, zde se koncentrují převážně racci, vrány, straky, kavky, havrani, ale také u velkých měst a zemědělských objektů, zde se vyskytují domácí holubi. V oblastech ovocných sadů a u silnic, kde jsou ovocné stromy, je zvýšená aktivita kvíčal. Aktivita vodních ptáků se bude vyvíjet podle počasí. Pokud začnou silné mrazy a zamrznou vodní plochy, stáhnou se k nezamrzlým říčním toků, kde se budou kumulovat.

Vnitřní OP

V areálu letiště je ornitologická situace klidná. Na travnatých plochách loví dravci (poštolka, káně, moták pilich), dále se tu vyskytují straky, vrány a kavky, občasně volavky. V těsném okolí letiště je aktivita ptáků nízká. Vyskytuje se zde více dravců (káně lesní a rousná, poštolka, orel mořský, moták pilich) a pravidelně se zde objevuje hejno jeřábů popelavých. Aktivita vodních ptáků na rybníku Žabakor je v normálu zvýšená je pouze v brzkých ranních a podvečerních hodinách. Je zvýšený výskyt kormoránů a podle vývoje počasí se v okolí letiště mohou objevovat větší hejna hus, husic nilských nebo labutí.

Na změny, či případně zvýšenou a neočekávanou aktivitu ptáků v okolí letiště, bude reagováno pracovníkem biologické ochrany letiště a bude o tom vydána samostatná aktuální ornitologická výstraha na webu lkmh.cz.