Ornitologická zpráva březen 2024

Ornitologická zpráva na období od 1.3.2024 do 31.3.2024

Ornitologická situace pro letový provoz na celém území ČR je zhoršená z důvodu jarního tahu ptáků. Po celém území se se pohybují velká hejna divokých hus. Stojaté vodní plochy začínají ožívat začíná zde být vysoká aktivita tažných druhů vodních ptáků, divokých kachen, racků a kormoránů. Dravci (káně, poštolky, moták pilich) a volavky, se shromažďují na travnatých plochách, kde loví hraboše. Na polích, kde je zaseto obilí, se zdržují velká hejna labutí, hus a husic nilských. Vysoká aktivita ptáků je stále v oblastech skládek odpadů, zde se koncentrují převážně racci, vrány, straky, kavky, havrani a krkavci, ale také u velkých měst a zemědělských objektů, kde se vyskytují havrani a domácí a divocí holubi. Orli mořští již začali hnízdit, začínají hnízdit krkavci a proto je jejich aktivita vysoká. Koncem měsíce jdou do toku káně lesní a jestřábi a proto budou v okolí svého hnízdiště značně neopatrní vzhledem k zásnubním letům. Na polích se objevují velká hejna jeřábů, kteří jdou také pomalu do toku. Na loukami proletují skřivani, zdržují se zde konipasi, velká hejna holubů hřivnáčů, čejek a špačků. Začali se objevovat první čápi a luňáci, postupně se začnou objevovat převážně u  vodních ploch motáci pochopi.

Vnitřní OP

V areálu letiště se ornitologická situace zhoršila. Na všech travnatých plochách se pohybují skřivani a špačci, občasně se zde objevují bažanti a koroptve, jejich aktivita je nízká. Na travnatých plochách také loví dravci (poštolka, káně), dále se tu vyskytují straky, vrány a kavky, občasně volavky. Stále jsou zde pravidelné a četné přelety vran a kavek. Pro zaječí zvěř stále probíhá doba honcování (páření) tudíž jejich aktivita je zvýšená a neopatrně se pohybují jak na travnatých, tak i na zpevněných plochách. V okolí letiště se stále pohybují jeřábi, divoké husy a husice nilské a labutě. Koncem měsíce se zde začnou objevovat motáci, čápi a luňáci.

Na změny, či případně zvýšenou a neočekávanou aktivitu ptáků v okolí letiště, bude reagováno pracovníkem biologické ochrany letiště a bude o tom vydána samostatná aktuální ornitologická výstraha na webu lkmh.cz.