Provozní doba letiště

Vážení uživatelé letiště,
níže najdete provozní dobu letiště během vánočních svátků:

24. – 26.12.2022: AD CLSD
27. – 31.12.2022: 0700 – 1500 UTC (běžná provozní doba)
1.1.2023: AD CLSD

Děkujeme za spolupráci a přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků.

PF 2023

Vážení uživatelé letiště, děkujeme za Vaši spolupráci a přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce.

Ornitologická zpráva na prosinec

Ornitologická zpráva na období od​ ​ 1.12.2022 do 31.12.2022

Ornitologická situace pro letový provoz na území ČR je klidná. Na polích, kde probíhají zemědělské práce se lokálně objevují racci, vrány a havrani. Dravci (káně, poštolky) a volavky, se shromažďují na travnatých plochách, zde loví hraboše. U vodních zdrojů je zvýšená aktivita hlavně u rybníků, kde se konaly výlovy a to převážně racků, volavek a bahňáků. Vysoká aktivita ptáků je stále v oblastech skládek odpadů, zde se koncentrují převážně racci, vrány, straky, kavky, havrani, ale také u velkých měst a zemědělských objektů, zde se vyskytují domácí holubi. V oblastech ovocných sadů a u silnic, kde jsou ovocné stromy je vysoká aktivita kvíčal.

Read More

Ornitologická zpráva na listopad

Ornitologická zpráva na období od​ ​ 1.11.2022 do 30.11.2022

Ornitologická situace pro letový provoz na území ČR se začíná pomalu zklidňovat, hlavní podzimní tah ptáků je ukončen. Lokálně se hejna ptáků shromažďují na polích, kde probíhají zemědělské práce. Zde se koncentrují hlavně dravci (káně, poštolky) a volavky, kteří zde loví hraboše. V těchto oblastech je také zvýšená aktivita, vran, havranů, racků a domácích holubů. U vodních zdrojů je vysoká aktivita hlavně u rybníků, kde se konají výlovy a to převážně racků, volavek a bahňáků. Vysoká aktivita ptáků je stále v oblastech skládek odpadů, zde se koncentrují převážně racci, vrány, straky, kavky, havrani, ale také u velkých měst a zemědělských objektů, kde se vyskytují domácí holubi. V podhorských oblastech je zvýšená aktivita kvíčal, které se postupně přesunují do nížin a zdržují se převážně okolo ovocných stromů u silnic a ovocných sadů.

Read More

Změna provozní doby letiště

Vážení uživatelé letiště,
připomínáme, že v souvislosti se změnou času je zimní provozní doba letiště od 08:00 do 16:00 hod. místního času. Jako obvykle je možné provozní dobu prodloužit od občanského svítání (TB) do občanského soumraku (TE).
Tabulku východů a západů slunce najdete v AIP ČR, GEN 2.7 na stránkách 2 a 3.

SECURITY: školení A1/A2 5.9.2022

Vážení držitelé letištních identifikačních průkazů,
pro ty, kterým bude v dohledné době končit platnost odborné přípravy k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti (školení A1/A2) nutné k držení IDC, nabízíme termín školení v pondělí dne 5.9.2022 od 09:00 hod. ve školící místnosti na letišti. K absolvování školení je nutné být držitelem platného Dokladu o spolehlivosti vydaného ÚCL. Pro přihlášení na školení, prosím, využijte e-mail lukas.myska@lkmh.cz.

DŮLEŽITÉ: Změna kontaktu RADIO

Vážení uživatelé letiště,
dovolujeme si Vás upozornit na změnu kontaktu pevné linky na stanoviště RADIO z původního čísla +420 326 721 973 na nové číslo +420 311 444 066. Mobilní telefonní číslo +420 603 197 336 zůstává v platnosti. Při koordinaci pohybu po letišti, zejména požadavcích na otevření brány, nutných přejíždění RWY 06/24 Vás žádáme, abyste používali primárně pevnou linku +420 311 444 066. Nové telefonní číslo bude postupně vylepeno na cedulích na letišti, publikováno v leteckých informačních kanálech a v řízené dokumentaci provozovatele letiště.
Děkujeme za Vaši spolupráci.

Změna provozní doby letiště 21.7.2022

Vážení uživatelé letiště,
dne 21.7.2022 bude z důvodu přesunu stanoviště poskytování informací provozní doba letiště pouze od 07:00 do 11:00 UTC (09:00 – 13:00 LOC). V dalších dnech bude letiště otevřeno již ve standardní provozní době. Děkujeme za pochopení.

Úprava ceníku letiště

Vážení uživatelé letiště,
v souvislosti s razantním zvyšováním cen energií, pohonných hmot a nadprůměrnou inflací, která s sebou nese zvýšení mzdových nákladů i všech externě zajišťovaných služeb, jsme nuceni na aktuální situaci adekvátně reagovat. Protože je pro nás z hlediska provozní bezpečnosti i spokojenosti klientů naprostou prioritou udržet a trvale zvyšovat rozsah a kvalitu poskytovaných služeb, zejména pak na personální úrovni, přistoupili jsme po pečlivé úvaze k částečnému promítnutí zvýšených nákladů do letištních poplatků. Nový ceník letiště platný od 1.4.2022 najdete ZDE.
Děkujeme za pochopení.

Odbavování letů Schengen

Vážené posádky,
v rámci provádění vnitřních letů (uvnitř schengenského prostoru) již není nutné vyžadovat pasové odbavení. Pro vnější lety MIMO schengenský prostor nadále platí nutnost zasílat žádost o odbavení letu nejméně 24 hodin předem.