Informace, které obsahuje toto hlášení, budou použity pouze za účelem zvýšení bezpečnosti. Můžete se rozhodnout neuvádět svoje jméno ani funkci. I pokud Vaše jméno uvedete, bude po obdržení tohoto formuláře bezpečnostním manažerem odstraněno, a to včetně uvedené funkce. Vaše údaje slouží výhradně k případnému doplnění Vašeho hlášení. Za žádných okolností nesmí být Vaše totožnost odhalena jakékoli další osobě u provozovatele nebo u jiné organizace, pokud k tomu nedáte výslovný souhlas.

Formulář bude odeslán bezpečnostnímu manažerovi.

  Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.

  Jméno a příjmení:
  (Uvést pouze na základě dobrovolnosti. Pokud jej uvedete, bude odstraněno bezpečnostním manažerem.)

  Zastávaná funkce:
  (Uvést pouze na základě dobrovolnosti. Pokud ji uvedete, bude odstraněna bezpečnostním manažerem.)

  Datum události:*

  Čas UTC:*

  Místo:*

  Prosím, popište co možná nejpodrobněji případ, stav, událost nebo zjištěné nebezpečí:*

  Uveďte Váš názor, jak by se mohlo předejít podobné události v budoucnu:*

  Jaká je, dle Vašeho názoru, pravděpodobnost, že se taková událost nebo případ staly, nebo se stane opětovně?*
  Pro nápovědu k určení pravděpodobnosti a vážnosti rizika klikněte ZDE

  Jaká by, dle Vaší úvahy, mohla být vážnost možných následků události, která se stala nebo by se stala opětovně?*
  Pro nápovědu k určení pravděpodobnosti a vážnosti rizika klikněte ZDE