Provozovatel letiště je oprávněným držitelem Souhlasu k poskytování služeb při odbavovacím procesu v následujícím rozsahu:

  • nakládka a vykládka letadla, včetně poskytnutí a provozování vhodných prostředků,
  • doprava posádky a cestujících mezi letadlem a terminálem,
  • doprava zavazadel mezi letadlem a terminálem,
  • komunikace mezi letadlem a vnějšími dodavateli služeb,
  • odbavování cestujících jakéhokoliv druhu při příletu, odletu, přesunu nebo tranzitu, včetně kontroly cestovních dokladů,
  • registrace zavazadel.

Letiště dále na základě Souhlasu k poskytování služeb při odbavovacím procesu poskytuje plnění letadel palivem

CENÍK PALIVA
PLATNOST OD 1.2.2023
AVGAS 100LL
bez DPH a spotřební daně 43,00 Kč / litr
vč. DPH bez spotřební daně 52,00 Kč / litr
vč. DPH a spotřební daně 68,62 Kč / litr
spotřební daň AVGAS 100LL 13,71 Kč / litr
JET A-1
bez DPH a spotřební daně 33,00 Kč / litr
vč. DPH bez spotřební daně 39,90 Kč / litr
vč. DPH a spotřební daně 50,20 Kč / litr
spotřební daň JET A-1 8,45 Kč / litr

ODBAVENÍ LETŮ

  • k odbavení letu nás kontaktujte na tel. +420 311 444 066 | +420 603 197 336 | e-mailu ops@lkmh.cz
  • upozorňujeme na povinné odbavení letounů nad 4000 kg MTOM

K vyřízení Vašeho odbavení, prosíme, použijte Žádost o odbavení letu. Pro zajištění plné funkčnosti formuláře (ukládání, odesílání) si jej, prosím, před vyplněním uložte do svého zařízení.

ŽÁDOST O ODBAVENÍ LETU

MEZINÁRODNÍ PŘÍLETY/ODLETY

  • Lety do/ze států schengenského prostoru není zapotřebí personálu letiště hlásit s velkým časovým předstihem, přesto management letiště žádá posádky, aby posílaly žádosti o odbavení alespoň 2 hodiny před plánovaným příletem/odletem.
  • Lety do/ze států mimo schengenský prostor potřebujeme z důvodu zajištění celního a pasového odbavení hlásit nejméně 48 hodin předem. Ve výjimečných případech hlášení méně než 48 hodin předem se pokusíme veškeré náležitosti zajistit, avšak nejsme schopni je stoprocentně garantovat.

POVINNÁ ODBAVENÍ

Let z/do
EU 
Schengen
EU 
non-Schengen
Mimo EU
Schengen
Mimo EU
non-Schengen
Pasové odbavení NE ANO NE ANO
Celní odbavení NE NE ANO ANO

SEZNAM STÁTŮ

Belgie EU Schengen
Bulharsko EU non-Schengen PAS
Česká republika EU Schengen
Dánsko EU Schengen
Estonsko EU Schengen
Finsko EU Schengen
Francie EU Schengen
Chorvatsko EU Schengen
Irsko EU non-Schengen PAS
Itálie EU Schengen
Island mimo EU Schengen CLO
Kypr EU non-Schengen PAS
Litva EU Schengen
Lotyšsko EU Schengen
Lucembursko EU Schengen
Maďarsko EU Schengen
Malta EU Schengen
Německo EU Schengen
Nizozemsko EU Schengen
Norsko mimo EU Schengen CLO
Polsko EU Schengen
Portugalsko EU Schengen
Rakousko EU Schengen
Rumunsko EU non-Schengen PAS
Řecko EU Schengen
Slovensko EU Schengen
Slovinsko EU Schengen
Španělsko EU Schengen
Švédsko EU Schengen
Švýcarsko mimo EU Schengen CLO
OSTATNÍ STÁTY mimo EU non-Schengen CLO, PAS
Žádosti o odbavení vnějších letů zasílejte, prosím, nejméně 48 hodin předem.
Pokud se jedná o dny pracovního klidu, je nutné zaslat žádost nejpozději do 12:00 hod. poslední pracovní den před plánovaným letem. Žádosti lze zasílat e-mailem na adresu ops@lkmh.cz.