PRICE LIST VALID FROM 1 APR 2022
FUEL PRICE LIST HERE.

BASIC FEES
Přistávací poplatek
ULL/GLD
Landing fee
ULL/GLD
200 CZK
242 CZK incl. VAT
Přistávací poplatek
do 2t MTOM
Landing fee
up to 2t MTOM
250 CZK
302,50 CZK incl. VAT
Přistávací poplatek
nad 2t MTOM
Landing fee
up to 2t MTOM
250 CZK fix + 320 CZK / each initiated ton over 2t
302,50 CZK fix + 387,20 CZK / each initiated ton over 2t incl. VAT
Prodloužení provozní doby letiště 1) 4) Extension of operational hours
600 CZK / initiated hour
726 CZK incl. VAT
Zvýšení kategorie požární bezpečnosti 1) 2) Fire category increase
6.000 CZK
7.260 CZK incl. VAT
Zvýšení kategorie požární bezpečnosti 1) 2)
(druhá a další započatá hodina)
Fire category increase
(second and next commenced hour)
1.700 CZK
2.057 CZK incl. VAT
Landing fees during training flight (more than 4 touchdowns during one flight) are charged with 30% discount.
PARKING
Krátkodobé parkování Short-term parking
12 CZK / t / hour
14,52 CZK incl. VAT
Dlouhodobé parkování
(na více než 2 dny)
Long-term parking
(more than 2 days)
80 CZK / t / day
96,80 CZK incl. VAT
HANGAR
MTOM < 1999 kg (wingspan < 11,99 m)
Dlouhodobé využití Long-term use
7.500 CZK / month
9.075 CZK / month incl. VAT
Krátkodobé využití
(více než 3 dny)
Short-term use (more than 3 days)
350 CZK / day
423,50 CZK / day incl. VAT
Krátkodobé využití
(1 – 3 dny)
Short-term use (1 – 3 days)
500 CZK / day
605 CZK / day incl. VAT
MTOM 2000 – 3999 kg (wingspan 12 – 13,99 m)
Dlouhodobé využití Long-term use
12.500 CZK / month
15.125 CZK / month incl. VAT
Krátkodobé využití
(více než 3 dny)
Short-term use (more than 3 days)
600 CZK
726 CZK / day incl. VAT
Krátkodobé využití
(1 – 3 dny)
Short-term use (1 – 3 days)
750 CZK
907,50 CZK / day incl. VAT
HANDLING
do 3.999 kg MTOM
(pouze při objednání)
up to 3.999 kg MTOM
(only when ordered)
1.050 CZK
1.270,50 CZK incl. VAT
4.000 – 5.999 kg MTOM 4.000 – 5.999 kg MTOM
1.280 CZK
1.548,80 CZK incl. VAT
6.000 – 7.999 kg MTOM 6.000 – 7.999 kg MTOM
1.860 CZK
2.250,60 CZK incl. VAT
8.000 – 9.999 kg MTOM 8.000 – 9.999 kg MTOM
2.450 CZK
2.964,50 CZK incl. VAT
10.000 – 14.999 kg MTOM 10.000 – 14.999 kg MTOM 3.020 CZK
3.654,20 CZK incl. VAT
15.000 – 19.999 kg MTOM 15.000 – 19.999 kg MTOM 3.750 CZK
4.537,50 CZK incl. VAT
 přes 20.000 kg MTOM  over 20.000 kg MTOM
4.470 CZK
5.408,70 CZK incl. VAT
Odbavení nákladu
(fix + poplatek za každý kg)
Cargo handling
(fix + fee per kg)
600 CZK + 2,50 CZK
726 CZK + 3,03 CZK incl. VAT
Poplatek za cestující
(pouze při odletu)
Passenger service
(departure only)
200 CZK / pax
242 CZK incl. VAT
Celní / pasové odbavení 1) 3) Customs / immigration clearing
200 CZK / person
242 CZK incl. VAT
Bezpečnostní odbavení posádky, cestujících a zavazadel z SRA Crew, passenger and luggage security check (SRA activated)
250 CZK / person
302,50 CZK incl. VAT
Vjezd cestujícího vlastním vozidlem na plochu (+ doprovod) Passenger entrance to the airsice by own car (+ escort)
600 CZK / car
726 CZK incl. VAT
Zajištění služeb třetích stran  Third-party services providing
service price + 10%
Handling fee includes employee’s arrival, securing the aircraft against movement, securing aircraft against damage (cones), crew, passenger and luggage transportation from the aircraft over the airport area.
ADDITIONAL SERVICES
Střežení letounu Aircraft guarding 600 CZK / hour
or 12.000 CZK / day
Zapůjčení zařízení pro ohřev motoru Rent of equipment for motor heating 200 CZK / hour
SECURITY
Vydání letištního identifikačního průkazu
Aerodrome IDC issue
250 CZK
302,50 CZK incl. VAT
Povolení k vjezdu do neveřejné části letiště pro držitele IDC
Airside traffic permit for IDC holders
500 CZK
605 CZK incl. VAT
OTHER
Pronájem školící místnosti (2 školitelé + 12 osob) s dataprojektorem
Schoolroom rental (2 teachers + 12 persons) with data projector
100 CZK / hour
or 500 CZK / day
121 CZK / hour incl. VAT
or 605 CZK / day incl. VAT

1) On request, with at least 48 HRS notice.
2) Ordered service can be cancelled not later than 24 HRS before. Otherwise the service is charged with 4.000,- CZK without VAT.
3) In case of order both services, a fee is charged for each one separately.
4) In case of request later than 24 HRS before the service is charged with 100% surcharge.