Ornitologická zpráva na prosinec

Ornitologická zpráva na období od​ ​ 1.12.2023 do 31.12.2023

Toto období je z hlediska ptačí aktivity nejklidnějším období v roce. Tažní ptáci mají tah ukončen. Nejvyšší aktivita ptáků je okolo velkých měst, zemědělských objektů a skládek odpadů.  Výlovy rybníků jsou také ukončeny, ale na některých rybnících se stále sdružují velká hejna ptáků. Převážně se jedná o racky a volavky. Občasně se po celém území ČR objevují velká hejna hus, která se stahují na zasetá pole. Pokud zamrznou velké vodní plochy, tak se vodní ptáci budou kumulovat u nezamrzlých říčních toků.

Vnitřní OP

V areálu letiště se objevuje větší hejno vran a kavek, občasně sem zalétá větší hejno havranů. Na všech plochách se vyskytují dravci (poštolka, káně lesní a rousná, moták pilich), kteří zde loví hraboše. V těsném okolí letiště jsou pole sklízená a tím je aktivita ptáků nízká. Vyskytuje se zde pouze více dravců (káně lesní a rousná, poštolka, orel mořský). Aktivita vodních ptáků na rybníku Žabakor je v normálu zvýšená je pouze v brzkých ranních a podvečerních hodinách. Podle vývoje počasí se v okolí letiště mohou objevovat větší hejna hus, husic nilských nebo labutí.

Na změny či případně zvýšenou a neočekávanou aktivitu ptáků v okolí letiště, bude reagováno pracovníkem biologické ochrany letiště a bude o tom vydána samostatná aktuální ornitologická výstraha na webu lkmh.cz.