Ornitologická zpráva na březen

Ornitologická zpráva na období od​ ​ 1.3.2023 do 31.3.2023

Ornitologická situace  pro letový provoz na území ČR se zhoršuje, začíná jarní tah ptáků. Na celém území se pohybují velká hejna hus a jeřábů, které létají v různě početných formacích, ale také velká hejna racků. Začali se objevovat první čejky, špačci a divocí holubi hřivnáči. Dravci (káně, poštolky) jdou do toku, takže jejich aktivita je vysoká. Většina orlů mořských a krkavců již hnízdí a tím se jejich aktivita snížila. Volavky se shromažďují ve větším počtu na travnatých a zasetých plochách, kde loví hraboše. Na polích s ozimním obilím se stále objevují větší hejna labutí případně, hus, husic nilských a jeřábů. Vysoká aktivita ptáků je stále v oblastech skládek odpadů, zde se koncentrují převážně racci, vrány, straky, kavky, havrani, ale také u velkých měst a zemědělských objektů, zde se pohybují domácí holubi. V oblastech ovocných sadů a u silnic, kde jsou ovocné stromy je vysoká aktivita kvíčal. Koncem měsíce se v závislosti na počasí začne situace zhoršovat, začne hlavní tah.

Vnitřní OP

V areálu letiště se začíná ornitologická situace zhoršovat. Zalétá sem velké hejno vran a kavek. Na všech travnatých plochách se vyskytují dravci (poštolka, káně), kteří zde loví hraboše. Občasně do vnitřního pásma zalétnou i husice nilské. Začalo honcování (páření) zajíců, kteří tímto ztrácejí plachost a tím pádem jsou neopatrní. Proto apelujeme na zvýšenou opatrnost při pohybu na letišti, mohlo by dojít ke střetu. Přes severní část letiště občasně protahují jeřábi, kteří se zdržují po obou stranách dráhy mimo oplocený prostor. Srnčí zvěř je eliminována oplocením letiště.

Vnější OP:

V okolí letiště loví dravci (káně, poštolka, orel mořský), vrány, straky, kavky, které se pohybují mezi městem a letištěm. Občasné přelety kvíčal, které přelétají do okolních ovocných sadů. Aktivita vodních ptáků na rybníku Žabakor se začíná zvyšovat, jedná se převážně o racky, kormorány a různé druhy kachen.

Na změny či případně zvýšenou a neočekávanou aktivitu ptáků v okolí letiště, bude reagováno pracovníkem biologické ochrany letiště a bude o tom vydána samostatná aktuální ornitologická výstraha na webu lkmh.cz