Ornitologická zpráva na únor

Ornitologická zpráva na období od​ 1.2.2023 do 28.2.2022

Ornitologická situace pro letový provoz na území ČR se postupně začne zhoršovat. Po celém území se pohybují velká hejna hus, která létají v různě početných formacích, dále se na celém území pohybují velká hejna racků a kormoránů. Dravci (káně, poštolky) a volavky, se shromažďují na travnatých plochách, zde loví hraboše. Na polích s ozimním obilím se objevují větší hejna labutí případně, hus a husic. Vysoká aktivita ptáků je stále v oblastech skládek odpadů, zde se koncentrují převážně racci, vrány, straky, kavky, havrani, ale také u velkých měst a zemědělských objektů, zde se vyskytují domácí holubi. V oblastech ovocných sadů a u silnic, kde jsou ovocné stromy, je vysoká aktivita kvíčal. Koncem měsíce se v závislosti na počasí začnou objevovat první skřivani, holubi hřivnáči, špačci a čejky.

Vnitřní OP

V areálu letiště je ornitologická situace klidná, zalétá sem pouze větší hejno vran, nebo havranů. Na všech travnatých plochách se vyskytují převážně dravci, kteří zde loví hraboše (poštolka, káně, pilich), straky, a kavky. Občasně se zde vyskytují zajíci, srnčí zvěři je přístup znemožněn z důvodu dokončeného oplocení, ale může se stát, že se sem nějací jedinci stejně dostanou, jelikož ještě zcela nefungují nové brány. Díky tomu může dojít k netypickému chování srnčí zvěře.

Vnější OP:

V okolí letiště se vyskytují dravci (káně, poštolka, moták pilich, orel mořský), vrány, straky a občas i kavky, které se pohybují mezi městem a letištěm. Občasné přelety kvíčal, které přelétají do ovocných sadů. Aktivita vodních ptáků na rybníku Žabakor je stále nízká.

Na změny či případně zvýšenou a neočekávanou aktivitu ptáků v okolí letiště, bude reagováno pracovníkem biologické ochrany letiště a bude o tom vydána samostatná aktuální ornitologická výstraha na webu lkmh.cz.