Změny v ověřování spolehlivosti

Vážení držitelé letištních identifikačních průkazů,
na základě novely zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví došlo od 1.1.2023 k upravení podmínek ověřování spolehlivosti.
Nově bude doklad o spolehlivosti platný pro všechny držitele pouze 1 rok.

Platnost již vydaných dokladů o spolehlivosti:
doklady vydané od 1.1.2022 do 31.12.2022 platí i nadále 1 nebo 3 roky (dle data na Vašem dokladu)
doklady vydané do 31.12.2021 skončí k datu jejich platnosti, nejpozději ale 30.6.2024

Pro oprávněné držení letištního identifikačního průkazu je nutné být držitelem PLATNÉHO dokladu o spolehlivosti.
Pokud platnost Vašeho dokladu již uplynula, nebo uplyne v následujících 3 měsících, můžete si o nový doklad požádat na stránkách ÚCL zde: https://ros.caa.cz/

V případě, že platnost Vašeho dokladu o spolehlivosti uplynula, nebo máte již skončenou platnost bezpečnostního školení (A2), je Vaší povinností letištní identifikační průkaz vrátit zpět provozovateli letiště. V případě nevrácení letištního identifikačního průkazu je pak provozovatel letiště povinen tuto skutečnosti oznámit ÚCL.

V případě Vašich dotazů jsem Vám k dispozici na e-mailu lukas.myska@lkmh.cz.