Ornitologická zpráva na leden

Ornitologická zpráva na období od​ ​ 1.1.2023 do 31.1.2023

Ornitologická situace  pro letový provoz na území ČR je stále klidná. Po celém území se pohybují velká hejna hus, které létají v různě početných formacích. V okolí vodních ploch se objevují ve větších hejnech racci a kormoráni. Dravci (káně, poštolky) a volavky, se shromažďují na travnatých plochách, zde loví hraboše. Na polích s ozimním obilím se objevují větší hejna labutí případně, hus a husic. Vysoká aktivita ptáků je stále v oblastech skládek odpadů, zde se koncentrují převážně racci, vrány, straky, kavky, havrani, ale také u velkých měst a zemědělských objektů, zde se vyskytují domácí holubi. V oblastech ovocných sadů a u silnic, kde jsou ovocné stromy je vysoká aktivita kvíčal.

Vnitřní OP

V areálu letiště je ornitologická situace převážně klidná, občasně sem zalétá větší hejno vran, nebo havranů. Na všech travnatých plochách se vyskytují převážně dravci (poštolka, káně, pilich), straky, a kavky. Občasně se zde vyskytují zajíci, srnčí zvěř již minimálně z důvodu téměř dokončeného oplocení. Z důvodu, ne zcela dokončeného oplocení může dojít k netypickému chování srnčí zvěře.

Vnější OP:

V okolí letiště se vyskytují dravci (káně, poštolka, moták pilich, orel mořský), vrány, straky a občas i kavky, které se pohybují mezi městem a letištěm. Občasné přelety kvíčal, které přelétají do ovocných sadů. Aktivita vodních ptáků na rybníku Žabakor je stále nízká.

Na změny či případně zvýšenou a neočekávanou aktivitu ptáků v okolí letiště, bude reagováno pracovníkem biologické ochrany letiště a bude o tom vydána samostatná aktuální ornitologická výstraha na webu lkmh.cz.