Ornitologická zpráva na listopad

Ornitologická zpráva na období od​ ​ 1.11.2022 do 30.11.2022

Ornitologická situace pro letový provoz na území ČR se začíná pomalu zklidňovat, hlavní podzimní tah ptáků je ukončen. Lokálně se hejna ptáků shromažďují na polích, kde probíhají zemědělské práce. Zde se koncentrují hlavně dravci (káně, poštolky) a volavky, kteří zde loví hraboše. V těchto oblastech je také zvýšená aktivita, vran, havranů, racků a domácích holubů. U vodních zdrojů je vysoká aktivita hlavně u rybníků, kde se konají výlovy a to převážně racků, volavek a bahňáků. Vysoká aktivita ptáků je stále v oblastech skládek odpadů, zde se koncentrují převážně racci, vrány, straky, kavky, havrani, ale také u velkých měst a zemědělských objektů, kde se vyskytují domácí holubi. V podhorských oblastech je zvýšená aktivita kvíčal, které se postupně přesunují do nížin a zdržují se převážně okolo ovocných stromů u silnic a ovocných sadů.

Vnitřní OP

V areálu letiště je ornitologická situace celkem klidná. Travnaté plochy jsou zmulčovány. Na těchto plochách se vyskytují hlavně dravci (poštolka, káně), straky, vrány a kavky, ale také zajíci a srnčí zvěř.  V okolí letiště stále není sklizena kukuřice a cukrová řepa, a tak mezi těmito poli dochází k častější  migraci srnčí zvěře a častěji přechází přes dráhu. Vysoká aktivita srnčí zvěře bude při sklízení těchto plodin.

Vnější OP:

V okolí letiště se momentálně vyskytují dravci (káně, poštolka, moták pilich), vrány, straky a občas i kavky, které se pohybují mezi městem a letištěm. Občasné přelety kvíčal, které přelétají do ovocných sadů. Aktivita vodních ptáků  na rybníku Žabakor je mírná. V okolních písnících je nízká.

Na změny či případně zvýšenou a neočekávanou aktivitu ptáků v okolí letiště bude reagováno pracovníkem biologické ochrany letiště a bude o tom vydána samostatná aktuální ornitologická výstraha na webu lkmh.cz.