Ukončení omezení na RWY 06/24

Vážení uživatelé letiště,
od čtvrtka 1.6.2023 budou na RWY 06/24 ukončena veškerá omezení a dráha bude v provozu v plném rozsahu.
V pátek 2.6.2023 budou v době od 07:00 do 11:00 LOC probíhat dokončovací práce (řezání spár), proto bude RWY 06/24 po tuto dobu krátkodobě uzavřena. Veškeré odlety a přílety v uvedené době, prosíme, koordinujte s provozovatelem letiště.
Děkujeme za Vaši spolupráci.

Rekonstrukce RWY 06/24

Vážení uživatelé letiště,
v souvislosti s nutnou opravou části dráhy (betonováním desek) si Vás dovolujeme upozornit na celkové uzavření letiště nejméně od středy 24.5. do pátku 26.5.2023 (opětovné otevření bude upřesněno s ohledem na postup prací).
V dalších dnech po dobu cca jednoho týdne (zrání betonu) bude v provozu travnatá RWY 05/23 v celém rozsahu a zkrácená RWY 06/24 s následujícími vyhlášenými délkami:

RWY TORA TODA ASDA LDA
06 1150 1150 1150 0
24 1150 1150 1150 1150

Read More

Změna provozní doby 17.5.2023

Vážení uživatelé letiště,
z technických důvodů bude ve středu dne 17.5.2023 provozní doba letiště pouze od 0700 do 1300 UTC (0900 – 1500 LOC).
Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případně vzniklé nepříjemnosti.

Ornitologická zpráva na květen

Ornitologická zpráva na období od​ ​ 1.5.2023 do 31.5.202

Ornitologická situace  pro letový provoz na území ČR se postupně začíná zklidňovat, hlavní jarní tah začíná kumulovat. Většina ptáků začala hnízdit, a proto se jejich aktivita snižuje. Lokálně se pohybují na polích, která se zemědělsky upravují, větší hejna racků, špačků a holubů. Dravci (káně, poštolky, jestřábi) již hnízdí, takže jejich aktivita je nízká. Orli mořští a krkavci krmí své mladé jejich aktivita opatrná. Motáci a luňáci jdou do toku a objevují nad polními plochami, kde hledají svoji kořist, motáci v rámci toku létají nad rybníky, popřípadě nad rákosinami. Volavky a čápi již také hnízdí. Na polích s ozimním obilím se objevují  menší hejna nehnízdících jeřábů, ale i hus a husic. Vysoká aktivita ptáků je stále v oblastech skládek odpadů, zde se koncentrují převážně racci, vrány, straky, kavky, havrani, krkavci, ale také u velkých měst a zemědělských objektů, zde se pohybují domácí holubi. Vlaštovky,jiřičky, špačci již také hnízdí, takže jejich aktivita je snížena a opatrná-hlavní hejna se objeví v polovině měsíce v závislosti na počasí.

Read More

Ornitologická zpráva na duben

Ornitologická zpráva na období od​ ​ 1.4.2023 do 30.4.2023

Ornitologická situace  pro letový provoz na území ČR je silně kritická, jarní tah ptáků je v plném proudu. Na celém území se pohybují velká hejna racků, čejek, špačků a holubů. Dravci (káně, poštolky) jsou v toku, takže jejich aktivita je vysoká. Orli mořští a krkavci  hnízdí a tím je jejich aktivita snížená. Motáci a luňáci se objevují nad polními plochami, kde hledají svoji kořist. Volavky, se shromažďují na travnatých a zasetých plochách, kde loví hraboše. Na polích s ozimním obilím se objevují větší hejna jeřábů, kteří se začínají párovat a postupně začnou hnízdit. Vysoká aktivita ptáků je stále v oblastech skládek odpadů, zde se koncentrují převážně racci, vrány, straky, kavky, havrani, ale také u velkých měst a zemědělských objektů, zde se pohybují domácí holubi. Začali se objevovat první vlaštovky a jiřičky a hlavní hejna se objeví v polovině měsíce v závislosti na počasí.

Read More

Úprava provozní doby letiště

Vážení uživatelé letiště,
dovolujeme si upozornit, že v souvislosti s nadcházející změnou zimního času na letní je provozní doba letiště od neděle 26.3.2023 od 09:00 do 17:00 místního času.
V případě požadavků na prodloužení provozní doby nás můžete kontaktovat e-mailem na ops@lkmh.cz nebo telefonicky na stanoviště RADIO (+420 311 444 066) nebo handling (+420 732 485 792).

Ornitologická zpráva na březen

Ornitologická zpráva na období od​ ​ 1.3.2023 do 31.3.2023

Ornitologická situace  pro letový provoz na území ČR se zhoršuje, začíná jarní tah ptáků. Na celém území se pohybují velká hejna hus a jeřábů, které létají v různě početných formacích, ale také velká hejna racků. Začali se objevovat první čejky, špačci a divocí holubi hřivnáči. Dravci (káně, poštolky) jdou do toku, takže jejich aktivita je vysoká. Většina orlů mořských a krkavců již hnízdí a tím se jejich aktivita snížila. Volavky se shromažďují ve větším počtu na travnatých a zasetých plochách, kde loví hraboše. Na polích s ozimním obilím se stále objevují větší hejna labutí případně, hus, husic nilských a jeřábů. Vysoká aktivita ptáků je stále v oblastech skládek odpadů, zde se koncentrují převážně racci, vrány, straky, kavky, havrani, ale také u velkých měst a zemědělských objektů, zde se pohybují domácí holubi. V oblastech ovocných sadů a u silnic, kde jsou ovocné stromy je vysoká aktivita kvíčal. Koncem měsíce se v závislosti na počasí začne situace zhoršovat, začne hlavní tah.

Read More

Ornitologická zpráva na únor

Ornitologická zpráva na období od​ 1.2.2023 do 28.2.2022

Ornitologická situace pro letový provoz na území ČR se postupně začne zhoršovat. Po celém území se pohybují velká hejna hus, která létají v různě početných formacích, dále se na celém území pohybují velká hejna racků a kormoránů. Dravci (káně, poštolky) a volavky, se shromažďují na travnatých plochách, zde loví hraboše. Na polích s ozimním obilím se objevují větší hejna labutí případně, hus a husic. Vysoká aktivita ptáků je stále v oblastech skládek odpadů, zde se koncentrují převážně racci, vrány, straky, kavky, havrani, ale také u velkých měst a zemědělských objektů, zde se vyskytují domácí holubi. V oblastech ovocných sadů a u silnic, kde jsou ovocné stromy, je vysoká aktivita kvíčal. Koncem měsíce se v závislosti na počasí začnou objevovat první skřivani, holubi hřivnáči, špačci a čejky.

Read More

Změny v ověřování spolehlivosti

Vážení držitelé letištních identifikačních průkazů,
na základě novely zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví došlo od 1.1.2023 k upravení podmínek ověřování spolehlivosti.
Nově bude doklad o spolehlivosti platný pro všechny držitele pouze 1 rok.

Platnost již vydaných dokladů o spolehlivosti:
doklady vydané od 1.1.2022 do 31.12.2022 platí i nadále 1 nebo 3 roky (dle data na Vašem dokladu)
doklady vydané do 31.12.2021 skončí k datu jejich platnosti, nejpozději ale 30.6.2024

Pro oprávněné držení letištního identifikačního průkazu je nutné být držitelem PLATNÉHO dokladu o spolehlivosti.
Pokud platnost Vašeho dokladu již uplynula, nebo uplyne v následujících 3 měsících, můžete si o nový doklad požádat na stránkách ÚCL zde: https://ros.caa.cz/

V případě, že platnost Vašeho dokladu o spolehlivosti uplynula, nebo máte již skončenou platnost bezpečnostního školení (A2), je Vaší povinností letištní identifikační průkaz vrátit zpět provozovateli letiště. V případě nevrácení letištního identifikačního průkazu je pak provozovatel letiště povinen tuto skutečnosti oznámit ÚCL.

V případě Vašich dotazů jsem Vám k dispozici na e-mailu lukas.myska@lkmh.cz.

Ornitologická zpráva na leden

Ornitologická zpráva na období od​ ​ 1.1.2023 do 31.1.2023

Ornitologická situace  pro letový provoz na území ČR je stále klidná. Po celém území se pohybují velká hejna hus, které létají v různě početných formacích. V okolí vodních ploch se objevují ve větších hejnech racci a kormoráni. Dravci (káně, poštolky) a volavky, se shromažďují na travnatých plochách, zde loví hraboše. Na polích s ozimním obilím se objevují větší hejna labutí případně, hus a husic. Vysoká aktivita ptáků je stále v oblastech skládek odpadů, zde se koncentrují převážně racci, vrány, straky, kavky, havrani, ale také u velkých měst a zemědělských objektů, zde se vyskytují domácí holubi. V oblastech ovocných sadů a u silnic, kde jsou ovocné stromy je vysoká aktivita kvíčal.

Read More