Úprava provozní doby letiště

Vážení uživatelé letiště,
dovolujeme si upozornit, že v souvislosti s nadcházející změnou zimního času na letní je provozní doba letiště od neděle 26.3.2023 od 09:00 do 17:00 místního času.
V případě požadavků na prodloužení provozní doby nás můžete kontaktovat e-mailem na ops@lkmh.cz nebo telefonicky na stanoviště RADIO (+420 311 444 066) nebo handling (+420 732 485 792).

Ornitologická zpráva na březen

Ornitologická zpráva na období od​ ​ 1.3.2023 do 31.3.2023

Ornitologická situace  pro letový provoz na území ČR se zhoršuje, začíná jarní tah ptáků. Na celém území se pohybují velká hejna hus a jeřábů, které létají v různě početných formacích, ale také velká hejna racků. Začali se objevovat první čejky, špačci a divocí holubi hřivnáči. Dravci (káně, poštolky) jdou do toku, takže jejich aktivita je vysoká. Většina orlů mořských a krkavců již hnízdí a tím se jejich aktivita snížila. Volavky se shromažďují ve větším počtu na travnatých a zasetých plochách, kde loví hraboše. Na polích s ozimním obilím se stále objevují větší hejna labutí případně, hus, husic nilských a jeřábů. Vysoká aktivita ptáků je stále v oblastech skládek odpadů, zde se koncentrují převážně racci, vrány, straky, kavky, havrani, ale také u velkých měst a zemědělských objektů, zde se pohybují domácí holubi. V oblastech ovocných sadů a u silnic, kde jsou ovocné stromy je vysoká aktivita kvíčal. Koncem měsíce se v závislosti na počasí začne situace zhoršovat, začne hlavní tah.

Read More

Ornitologická zpráva na únor

Ornitologická zpráva na období od​ 1.2.2023 do 28.2.2022

Ornitologická situace pro letový provoz na území ČR se postupně začne zhoršovat. Po celém území se pohybují velká hejna hus, která létají v různě početných formacích, dále se na celém území pohybují velká hejna racků a kormoránů. Dravci (káně, poštolky) a volavky, se shromažďují na travnatých plochách, zde loví hraboše. Na polích s ozimním obilím se objevují větší hejna labutí případně, hus a husic. Vysoká aktivita ptáků je stále v oblastech skládek odpadů, zde se koncentrují převážně racci, vrány, straky, kavky, havrani, ale také u velkých měst a zemědělských objektů, zde se vyskytují domácí holubi. V oblastech ovocných sadů a u silnic, kde jsou ovocné stromy, je vysoká aktivita kvíčal. Koncem měsíce se v závislosti na počasí začnou objevovat první skřivani, holubi hřivnáči, špačci a čejky.

Read More

Změny v ověřování spolehlivosti

Vážení držitelé letištních identifikačních průkazů,
na základě novely zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví došlo od 1.1.2023 k upravení podmínek ověřování spolehlivosti.
Nově bude doklad o spolehlivosti platný pro všechny držitele pouze 1 rok.

Platnost již vydaných dokladů o spolehlivosti:
doklady vydané od 1.1.2022 do 31.12.2022 platí i nadále 1 nebo 3 roky (dle data na Vašem dokladu)
doklady vydané do 31.12.2021 skončí k datu jejich platnosti, nejpozději ale 30.6.2024

Pro oprávněné držení letištního identifikačního průkazu je nutné být držitelem PLATNÉHO dokladu o spolehlivosti.
Pokud platnost Vašeho dokladu již uplynula, nebo uplyne v následujících 3 měsících, můžete si o nový doklad požádat na stránkách ÚCL zde: https://ros.caa.cz/

V případě, že platnost Vašeho dokladu o spolehlivosti uplynula, nebo máte již skončenou platnost bezpečnostního školení (A2), je Vaší povinností letištní identifikační průkaz vrátit zpět provozovateli letiště. V případě nevrácení letištního identifikačního průkazu je pak provozovatel letiště povinen tuto skutečnosti oznámit ÚCL.

V případě Vašich dotazů jsem Vám k dispozici na e-mailu lukas.myska@lkmh.cz.

Ornitologická zpráva na leden

Ornitologická zpráva na období od​ ​ 1.1.2023 do 31.1.2023

Ornitologická situace  pro letový provoz na území ČR je stále klidná. Po celém území se pohybují velká hejna hus, které létají v různě početných formacích. V okolí vodních ploch se objevují ve větších hejnech racci a kormoráni. Dravci (káně, poštolky) a volavky, se shromažďují na travnatých plochách, zde loví hraboše. Na polích s ozimním obilím se objevují větší hejna labutí případně, hus a husic. Vysoká aktivita ptáků je stále v oblastech skládek odpadů, zde se koncentrují převážně racci, vrány, straky, kavky, havrani, ale také u velkých měst a zemědělských objektů, zde se vyskytují domácí holubi. V oblastech ovocných sadů a u silnic, kde jsou ovocné stromy je vysoká aktivita kvíčal.

Read More

Provozní doba letiště

Vážení uživatelé letiště,
níže najdete provozní dobu letiště během vánočních svátků:

24. – 26.12.2022: AD CLSD
27. – 31.12.2022: 0700 – 1500 UTC (běžná provozní doba)
1.1.2023: AD CLSD

Děkujeme za spolupráci a přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků.

PF 2023

Vážení uživatelé letiště, děkujeme za Vaši spolupráci a přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce.

Ornitologická zpráva na prosinec

Ornitologická zpráva na období od​ ​ 1.12.2022 do 31.12.2022

Ornitologická situace pro letový provoz na území ČR je klidná. Na polích, kde probíhají zemědělské práce se lokálně objevují racci, vrány a havrani. Dravci (káně, poštolky) a volavky, se shromažďují na travnatých plochách, zde loví hraboše. U vodních zdrojů je zvýšená aktivita hlavně u rybníků, kde se konaly výlovy a to převážně racků, volavek a bahňáků. Vysoká aktivita ptáků je stále v oblastech skládek odpadů, zde se koncentrují převážně racci, vrány, straky, kavky, havrani, ale také u velkých měst a zemědělských objektů, zde se vyskytují domácí holubi. V oblastech ovocných sadů a u silnic, kde jsou ovocné stromy je vysoká aktivita kvíčal.

Read More

Ornitologická zpráva na listopad

Ornitologická zpráva na období od​ ​ 1.11.2022 do 30.11.2022

Ornitologická situace pro letový provoz na území ČR se začíná pomalu zklidňovat, hlavní podzimní tah ptáků je ukončen. Lokálně se hejna ptáků shromažďují na polích, kde probíhají zemědělské práce. Zde se koncentrují hlavně dravci (káně, poštolky) a volavky, kteří zde loví hraboše. V těchto oblastech je také zvýšená aktivita, vran, havranů, racků a domácích holubů. U vodních zdrojů je vysoká aktivita hlavně u rybníků, kde se konají výlovy a to převážně racků, volavek a bahňáků. Vysoká aktivita ptáků je stále v oblastech skládek odpadů, zde se koncentrují převážně racci, vrány, straky, kavky, havrani, ale také u velkých měst a zemědělských objektů, kde se vyskytují domácí holubi. V podhorských oblastech je zvýšená aktivita kvíčal, které se postupně přesunují do nížin a zdržují se převážně okolo ovocných stromů u silnic a ovocných sadů.

Read More

Změna provozní doby letiště

Vážení uživatelé letiště,
připomínáme, že v souvislosti se změnou času je zimní provozní doba letiště od 08:00 do 16:00 hod. místního času. Jako obvykle je možné provozní dobu prodloužit od občanského svítání (TB) do občanského soumraku (TE).
Tabulku východů a západů slunce najdete v AIP ČR, GEN 2.7 na stránkách 2 a 3.