Pozvánka na odbornou přípravu A2/A3

Vážení piloti, posádky letadel a ostatní uživatelé letiště,

v sobotu dne 19.5.2018 od 09:00 hod. organizujeme odbornou přípravu k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti (základní bezpečnostní školení A2/A3, které potřebujete k držení ID karet). Pokud má někdo z Vás zájem o toto školení (máte-li jej například již propadlé, nebo Vám v nejbližší době propadne), kontaktujte, prosím, pana Sluku na tel. 737 574 339, který Vás ke školení sdělí bližší informace. Platnost školení je 2 roky a je zpoplatněno částkou 400,- Kč.
Upozorňujeme, že k absolvování odborné přípravy je nutné předložit Doklad o spolehlivosti vydaný ÚCL. Bez tohoto dokladu nelze školení provést.

Pozvánka na jarní školení LKMH 2018

Dovolujeme si všechny stálé uživatele letiště Mnichovo Hradiště pozvat na tradiční jarní školení, které proběhne v sobotu dne 24.3.2018 od 09:00 hod. v restauraci Zrcadlová koza v Dolánkách u Turnova. Pozvánku a program jarního školení najdete ZDE v příloze.

Předem děkujeme za účast.

Nová revize Dopravního řádu LKMH

Vážení uživatelé letiště,
dnem 1.3.2018 nabývá účinnosti nová revize Dopravního řádu LKMH (dokument LKMH-ID-06-02-18), kterým je řízen veškerý pohyb vozidel a strojů po letištních provozních plochách. Dopravní řád LKMH je závazný pro všechny uživatele ploch letiště. Změny proti poslední verzi jsou označeny svislou červenou čarou vlevo od textu.

Prosíme o Vaše seznámení s tímto dokumentem. Děkujeme za spolupráci.

Uzavření letiště – brána od Hoškovic

Vážení uživatelé letiště,
od dnešního dne je letiště ze strany od obce Hoškovice uzavřeno bránou s dálkovým přístupem.
Pro otevření brány kontaktujte v provozní době provozovatele letiště na tel. +420 603 197 336.

Uživatelé letiště s vlastním platným letištním identifikačním průkazem:
Při Vašem následujícím prvním příjezdu na letiště, prosím, navštivte kancelář provozovatele, aby Vám mohl být zřízen vlastní přístup k otevření brány.
Děkujeme za spolupráci.

Změna provozního povolení LKMH

Vážení uživatelé letiště,
rádi bychom Vás seznámili se změnou provozního povolení letiště ve věci provozu proudových letounů. Provoz proudových letounů je na letišti Mnichovo Hradiště povolen za podmínek stanovených provozovatelem letiště. Změna podmínek pro provoz proudových letounů stanovených provozovatelem podléhá schválení ÚCL.

V praxi to znamená, že provozovatel proudového letadla zpracuje bezpečnostní studii k letům určitého typu jeho proudového letadla za předem stanovených podmínek z/na LKMH. Tuto bezpečnostní studii předloží provozovateli letiště, který provede vyhodnocení bezpečnostního rizika formou zpracování vlastní bezpečnostní studie. Všechny podklady provozovatel letiště následně s návrhem na povolení uvedeného konkrétního typu letounu zašle na ÚCL ke schválení.

K problematice provozu proudových letadel na LKMH publikoval provozovatel letiště směrnici, kterou najdete mezi důležitými dokumenty provozovatele na stránce Letecké informace, případně ke stažení také ZDE.

Jakékoliv další informace Vám rádi poskytneme e-mailem, telefonicky nebo při Vaší osobní návštěvě v kanceláři provozovatele letiště.

Obnovení poskytování záchranné a požární služby kat. 3 a 4

Vážení provozovatelé letadel,
od 1.2.2018 obnovujeme možnost zajištění úrovně poskytované ochrany pro záchrannou a požární službu letiště kategorie 3 a 4. Zvýšení úrovně poskytované ochrany provozovatel letiště zajistí na Vaše vyžádání minimálně 48 hodin předem. Pro bližší informace nás můžete kontaktovat e-mailem, telefonicky, nebo nás navštívit v kanceláři provozovatele přímo na letišti.

PF 2018

Vážení obchodní partneři, piloti a uživatelé letiště,
přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a osobních i profesních úspěchů. Těšíme se na další spolupráci s Vámi v roce 2018.
Aero – taxi OKR, a. s.