SECURITY: odklad školení A2

Vážení držitelé IDC LKMH,
s ohledem na stávající situaci provozovatel letiště odkládá plánované bezpečnostní školení A2 (odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti). Platnost stávajících dokladů o absolvování školení lze v souladu s alternativními opatřeními Evropské komise prodloužit až o 6 měsíců, proto provozovatel letiště využívá tohoto oprávnění a na doklady, které nyní pozbývají platnosti, bude po tuto lhůtu pohlížet jako na platné.

Nový termín školení je nyní stanoven na sobotu 17. dubna 2021. S ohledem na vývoj situace bude opět včas upřesněn.

Děkujeme za pochopení.

SECURITY: školení A2

Vážení držitelé IDC LKMH,
odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti (bezpečnostní školení A2) se uskuteční v sobotu 27.3.2021 v dopoledních hodinách ve školící místnosti na letišti.
Platnost dokladu o absolvování školení je nezbytná k držení letištního identifikačního průkazu.
S ohledem na aktuální opatření pro zamezení šíření koronaviru COVID-19 bude ještě přihlášeným upřesněn čas školení (je velmi pravděpodobné rozdělení na menší skupiny osob), proto, prosím, svoje přihlášky k účasti na školení zasílejte v co nejkratším možném termínu na e-mail myska@lkmh.cz.

Nový poskytovatel paliva

Vážení uživatelé letiště,
s potěšením Vám oznamujeme, že od 1.1.2021 jsme zahájili spolupráci s novým poskytovatelem plnění letadel palivem, společností Gemini PORT, a.s. Nově plníme letadla palivem JET A-1 jak gravitačně, tak i tlakově (disponujeme kapacitou 12.000 l, palivo je k dispozici v cisterně kdekoliv na ploše) a palivem Avgas 100LL (kapacita 6.000 l ve stacionární cisterně u hangáru provozovatele). Přijímáme platby hotově, platebními kartami a ověřené společnosti formou fakturace.
Ceník paliva najdete na webu v záložce HANDLING. V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám k dispozici.

Osvědčení způsobilosti letiště

Vážení uživatelé,
s radostí Vám oznamujeme, že veřejné mezinárodní letiště Mnichovo Hradiště úspěšně absolvovalo proces schválení prodloužení Osvědčení způsobilosti letiště pro kódové označení 2B.
Provozovatel letiště se tímto zavazuje dodržovat mezinárodní standardy uplatňované v civilním letectví a principy systému kvality.
Osvědčení způsobilosti letiště najdete mezi provozními povoleními na stránce Provoz letiště.

Testovací provoz VFR noc opět na LKMH

Vážení uživatelé letiště, vážení provozovatelé,
provozovatel letiště bude znovu, tentokrát v období od 25.11.2020 do cca 4.1.2021 (bude ještě upřesněno), provádět další testování systému MoLiS pro zabezpečení provozu VFR noc, vyvinutého společností TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS ve spolupráci s leteckým ústavem VUT v Brně za podpory agentury TACR. Systém MoLiS bude instalován na travnatou RWY 08/26, nyní v její plné délce 1000 x 30 metrů. Součástí instalace systému bude rovněž indikátor sestupové roviny APAPI a osvětlený indikátor směru větru (WDI).

Provozovatel letiště bude provoz VFR noc realizovat na základě Vašich požadavků v režimu TE – 2100 UTC pro provoz po letištním okruhu a TE – 2200 UTC pro jednotlivé přílety a odlety. V případech, kdy letiště neobdrží žádný požadavek na zajištění provozu, bude otevřeno ve standardní provozní době 0700 – 1500 UTC. Žádosti o zajištění provozu VFR noc zasílejte, prosím, alespoň 12 hodin předem na adresu info@lkmh.cz. K vyřízení Vaší žádosti, prosím, použijte vyplnitelný FORMULÁŘ.

S prezentací k testovacímu provozu VFR noc se, prosím, seznamte ZDE.

Zajištění provozu VFR noc bude účtováno následujícím způsobem:

Letouny do 2000 kg MTOM

2000,- Kč bez DPH / hod. zajištění služeb pro jeden letoun provozovatele

1000,- Kč bez DPH / hod. zajištění služeb pro každý další letoun stejného provozovatele

1000,- Kč bez DPH za každý jednotlivý odlet / přílet

Letouny od 2000 do 3000 kg MTOM

2900,- Kč bez DPH / hod. zajištění služeb pro jeden letoun provozovatele

1900,- Kč bez DPH / hod. zajištění služeb pro každý další letoun stejného provozovatele

1900,- Kč bez DPH za každý jednotlivý odlet / přílet

Hodinová cena za zajištění služeb obsahuje přistávací poplatky (neomezeného množství), prodloužení provozní doby letiště a doprovod letounu z/na RWY vozidlem FOLLOW ME. Provozovatel letiště rovněž v případě Vašeho zájmu poskytuje bezplatně místnost pro provedení přípravy posádek a sociální zařízení. Pokud máte zájem o další služby, např. odvoz posádky vozidlem mimo letiště, zajištění ubytování a jiné, adresujte, prosím, tyto požadavky rovněž na e-mail info@lkmh.cz nebo tel. +420 603 197 336.

Pro jednotlivé přílety a odlety letounů nad 3000 kg MTOM a jejich okruhovou činnost bude provozovatel letiště účtovat přistávací poplatky dle platného ceníku + 1000,- Kč bez DPH/hod.

Po uplynutí doby testování systému se provoz letiště opět vrátí zpět do režimu VFR den.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů jsme Vám plně k dispozici na obvyklých komunikačních kanálech:

stanoviště RADIO: tel. +420 603 197 336, e-mail info@lkmh.cz

Břetislav Sluka, vedoucí provozu a údržby letiště, tel. +420 737 374 339, e-mail sluka@lkmh.cz

Lukáš Myška, manažer bezpečnosti a kvality, tel. +420 608 745 545, e-mail myska@lkmh.cz

Děkujeme předem za Váš zájem a těšíme se „na viděnou v noci“.