Oznámení o uzavření letiště

Vážení uživatelé letiště,
z důvodu přerušení dodávky elektrické energie je letiště uzavřeno. Současný NOTAM je vydán do 13:00 LOC dne 24.2.2020, avšak prozatím nejsme schopni zaručit poskytování našich služeb po tomto termínu. Sledujte, prosím, aktuální NOTAM.
Omlouváme se za případně vzniklé nepříjemnosti.

Čtečky karet mimo provoz

Vážení uživatelé letiště,
čtečky čipových karet na bráně od obce Hoškovice jsou vlivem technické závady mimo provoz. V současné době probíhá jejich reklamace. Omlouváme se za dočasné ztížení podmínek přístupu. Bránu na letiště Vám otevře služba na stanovišti RADIO na tel. +420603197336. Děkujeme za pochopení.

Zvýšený výskyt zvěře na pohybových plochách LKMH

Vážení uživatelé letiště,
upozorňujeme Vás na zvýšený výskyt zvěře (zejména srnčí), který v několika posledních dnech zaznamenáváme na pohybových plochách letiště. I přes dosud přijatá opatření (pravidelné fyzické kontroly pohybových ploch, dohledový systém, instalované pachové ohradníky) již v několika případech přeběhla vysoká zvěř přes právě používanou RWY, čímž došlo ke zvýšení bezpečnostního rizika provozu na této RWY. Provozovatel letiště v rámci snížení bezpečnostního rizika v současné době provádí další opatření (cílený postřik pachových ohradníků na vysokou zvěř, zvýšený dohled na pohybové plochy, fyzické kontroly ploch bezprostředně před vzlety a přistání letounů, koordinace s místním mysliveckým spolkem). I přes vyjmenovaná opatření Vás žádáme o zvýšenou pozornost při použití RWY ke vzletům a přistáním a rovněž o včasnou a řádnou komunikaci se stanovištěm RADIO, aby mohla být Vašim letům zajištěna co nejvyšší možná úroveň provozní bezpečnosti. Dále prosíme o Vaši spolupráci a hlášení stanovišti RADIO v případě Vámi zjištěného výskytu divoké zvěře v jakékoliv části letiště a jeho pohybových ploch. Děkujeme za Vaši spolupráci.

Oznámení o výměně letištních IDC

Vážení uživatelé letiště,
v souvislosti s již dříve oznámenými změnami ve způsobu přístupu na letiště Vás tímto žádám o výměnu Vašich stávajících IDC za čipové, kterými si nově budete otevírat bránu od obce Hoškovice. Výměnu je možné provádět od 6.2.2020 ve kterýkoliv den v provozní době letiště. K vydání čipové karty je třeba předložit pouze novou Žádost o vydání IDC. Výměna stávajících platných průkazů bude prováděna bezplatně, vydání zcela nových průkazů nebo výměna za již neplatné průkazy je zpoplatněna dle platného ceníku letiště. Pro bezproblémové vydávání průkazů, zejména o víkendech, prosím o předchozí oznámení termínu Vaší návštěvy na e-mail myska@lkmh.cz nebo telefon +420 608 745 545. Od 1.3.2020 budou stávající telefonické přístupy zrušeny. V případě, že si nestihnete nebo nepotřebujete novou kartu převzít do tohoto termínu, při Vaší první návštěvě letiště Vám otevře bránu provozovatel letiště a IDC Vám bude vydán při příležitosti této Vaší první návštěvy. I v takovém případě prosím o včasné oznámení, kdy si nový průkaz vyzvednete. Děkuji za Vaši spolupráci.

Bezpečnostní školení A2

Vážení uživatelé letiště,
v pátek dne 24.1.2020 od 10:00 hod. proběhne na letišti Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti (bezpečnostní školení A2), jejíž platnost je nezbytná k držení letištního identifikačního průkazu LKMH. V případě, že máte zájem se školení zúčastnit z důvodu končící platnosti Vašeho stávajícího dokladu o absolvování přípravy, přihlašte se, prosím, ke školení e-mailem na adrese myska@lkmh.cz. Veškeré další informace obdržíte v kanceláři provozovatele letiště nebo na obvyklých kontaktech.

Dopravní řád LKMH – aktualizace

Vážení uživatelé letiště,
upozorňujeme na aktualizaci Dopravního řádu letiště, kde byly upraveny rychlosti jízdy na odbavovacích plochách a v blízkosti letadel, a to na 10 km/hod. (odbavovací plochy) a 5 km/hod. (v blízkosti letadel). Ostatní části Dopravního řádu jsou beze změny. Celé znění Dopravního řádu najdete v záložce Letecké informace nebo ZDE.
Hezký den.

Informace o školení A2/A3

Vážení uživatelé letiště,
deklarované školení A2/A3 se uskuteční ve čtvrtek dne 3.10.2019 od 15:00 hod. v zasedací místnosti SDH Mnichovo Hradiště, ul. Hřbitovní. V případě potřeby obdržíte bližší informace o místě na tel. +420 723 232 706. S sebou si, prosím, vezměte platné Doklady o spolehlivosti.

Oznámení o uzavření letiště 29.9.2019

Vážení uživatelé letiště,
z důvodu zajištění biologické ochrany letiště bude letiště v neděli dne 29.9.2019 pro letecký provoz zcela uzavřeno. O uzavření bude vydán NOTAM.
Děkujeme za pochopení a předem se omlouváme za případně vzniklé nepříjemnosti.