Na letiště není možné vstoupit bez platného povolení provozovatele letiště, které lze získat v kanceláři provozovatele (u hangáru). Vstup na plochu je povolen pouze v provozní době letiště.

VYUŽITÍ PLOCH LETIŠTĚ PŘI NELETECKÝCH AKTIVITÁCH

Kromě veškerých leteckých činností se na letišti v Mnichově Hradišti dají pořádat i neletecké aktivity. Pro tyto příležitosti je k dispozici pojezdová dráha o rozměrech 10,5 x 1920 m s jednou plochou na konci (dříve používanou jako stojánka tryskových letadel) o rozměrech 40 x 300 m s kvalitním betonovým povrchem. Tato plocha není používána pro letecký provoz, proto je její pozemní využití maximálně bezpečné. Na následujícím obrázku jsou MODŘE vyznačeny veškeré plochy letiště, které jsou využitelné při neleteckých aktivitách.

Kromě pojezdové dráhy lze využít i předpolí hlavní dráhy o délce dvakrát 100 m. Za zmínku stojí i travnatý pás mezi těmito paralelními betonovými drahami. Ten je sice používán pro letecký provoz, nicméně při větší akci a zájmu zákazníka je možné jeho letecké využití dočasně zablokovat.

Při neleteckých aktivitách jsou tyto plochy využívány zejména k

  • prezentacím motocyklů, osobních nebo nákladních vozů, předváděcím jízdám
  • testovacím a zkušebním jízdám
  • reklamnímu snímkování a filmování
  • větším firemním a reklamním akcím
  • závodům nebo srazům motokár, historických vozů či motocyklů
  • závodům modelářů (auta, letadla)
  • výcvikovým lekcím autoškol
  • závodům dragsterů a osobních automobilů

Na všech plochách letiště platí úplný zákaz smykování a driftování. Při opakovaném porušování tohoto omezení může dojít až k celkovému uzavření plochy pro neletecký provoz.

V minulosti již několikrát využily plochy našeho letiště ke svým akcím např. společnosti Volkswagen, MAN, Volvo, Škoda Auto, Honda, Knebl Drag Promotion, AMK Malá Skála, www.auto.cz, časopis Svět motorů a Autotip, BESIP, kurzy bezpečné jízdy Maxcars, majitelé vozů Kaipan, majitelé vozů Porsche a další…

DOSTUPNOST PLOCHY

Plocha je dostupná denně od 07:00 do 15:00 hod. UTC, tedy od 09:00 hod. do 17:00 hod. místního času v letním období a od 08:00 do 16:00 hod. místního času v zimním období.

V kalendáři jsou červeně zobrazeny termíny, kdy bude plocha pro veřejnost uzavřena z důvodu konání akcí. Přístup na plochu v době akcí bude řízen organizátorem akce. Zeleným písmem jsou vyznačené dny, kdy je být plocha dostupná pouze na základě telefonického dotazu (může být rovněž uzavřena). Na plochu tedy lze vjíždět, avšak nebude například dostupná některá její část. Informace o těchto omezeních získáte telefonicky nebo osobně v kanceláři provozovatele letiště.

VYDÁVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH POVOLENÍ

Zájemce o vstup na plochu si vyjedná povolení v kanceláři provozovatele (budova pod věží, označená písmenem C). Zde bude seznámen s podmínkami pohybu na ploše a bude mu vydáno (zapůjčeno) krátkodobé povolení. Před vydáním povolení složí v kanceláři zálohu ve výši 500,- Kč. Po ukončení činnosti na ploše vrátí povolení zpět v kanceláři a zaplatí poplatek za skutečnou dobu strávenou na ploše letiště. Složená záloha bude ihned poté vrácena.

Provozovatel letiště průběžně kontroluje pohyb vozidel a osob na provozní ploše a dodržování stanovených pravidel. Při zjištění jejich porušování (vjezd mimo povolené zóny, smykování nebo driftování, zanechání nepořádku apod.) je oprávněn složenou zálohu nebo její část zaúčtovat jako náklady na uvedení plochy v předešlý stav.

CENÍK TESTOVACÍCH JÍZD NA LETIŠTNÍ PLOŠE

KRÁTKODOBÉ VJEZDY BEZ REZERVACE A ZA PŘÍTOMNOSTI DALŠÍCH PRONAJÍMATELŮ
150,- Kč vč. DPH / hod. za každé soukromé vozidlo
200,- Kč vč. DPH / hod. za každé firemní vozidlo (minimální komerční cena)
VJEZDOVÉ POVOLENÍ DLOUHODOBÉ (ROČNÍ)
1.500,- Kč vč. DPH / rok za každé soukromé vozidlo
4.000,- Kč vč. DPH / rok za každé firemní vozidlo (minimální komerční cena)

Povolení se vydávají na registrační značku a jsou nepřenosná. Držitelé dlouhodobých vjezdových povolení nesmí ohrozit ani omezit další osoby a vozidla pohybující se na ploše letiště. Vydáním dlouhodobého povolení nejsou dotčeny povinnosti hlášení přítomnosti v kanceláři provozovatele a dodržování provozní doby letiště. Účastníci provozu na plochách letiště jsou povinni řídit se Dopravním řádem LKMH!

EXKLUZIVNÍ PRONÁJEM CELÉ NELETECKÉ PLOCHY

V případě Vašeho zájmu o pronájem celé plochy volejte, ideálně v pracovní dny, na mobilní telefon +420 603 197 336, kde získáte od zástupce provozovatele letiště veškeré potřebné informace. V provozní době letiště je možné volat také na telefonní číslo 326 721 973. Rádi zodpovíme Vaše dotazy také na emailové adrese info@lkmh.cz nebo sluka@lkmh.cz.

CENÍK EXKLUZIVNÍHO PRONÁJMU NELETECKÝCH PLOCH
ceny jsou bez DPH sportovní akce komerční akce
do 50 účastníků 5.000,- Kč / den 10.000,- Kč / den
50 – 100 účastníků 10.000,- Kč / den 20.000,- Kč / den
100 – 500 účastníků 15.000,- Kč / den 30.000,- Kč / den
nad 500 účastníků 20.000,- Kč / den 40.000,- Kč / den

JAK SE K NÁM DOSTANETE?

Na letiště je možný příjezd pouze od obce Hoškovice, kde odbočíte dle ukazatele k letišti. Je zakázáno bez předchozího povolení provozovatele letiště nebo pořadatele probíhající akce vjíždět na letiště jinými vjezdy, byť by byly aktuálně otevřené. V objektu letiště nás naleznete u hangáru v budově označené žlutou tabulí s černým písmenem C.