MEZINÁRODNÍ PŘÍLETY/ODLETY

  • Lety do/ze států schengenského prostoru není zapotřebí personálu letiště hlásit s velkým časovým předstihem, přesto management letiště žádá posádky, aby posílaly žádosti o odbavení alespoň 2 hodiny před plánovaným příletem/odletem.
  • Lety do/ze států mimo schengenský prostor potřebujeme z důvodu zajištění celního a pasového odbavení hlásit nejméně 48 hodin předem. Ve výjimečných případech hlášení méně než 48 hodin předem se pokusíme veškeré náležitosti zajistit, avšak nejsme schopni je stoprocentně garantovat.

POVINNÁ ODBAVENÍ

Let z/do
EU 
Schengen
EU 
non-Schengen
Mimo EU
Schengen
Mimo EU
non-Schengen
Pasové odbavení NE ANO NE ANO
Celní odbavení NE NE ANO ANO

K vyřízení Vašeho odbavení, prosíme, použijte ŽÁDOST O ODBAVENÍ ZAHRANIČNÍHO LETU. Pro zajištění plné funkčnosti formuláře (ukládání, odesílání) si jej, prosíme, před vyplněním uložte do svého zařízení.

SEZNAM STÁTŮ

Belgie EU Schengen
Bulharsko EU non-Schengen PAS
Česká republika EU Schengen
Dánsko EU Schengen
Estonsko EU Schengen
Finsko EU Schengen
Francie EU Schengen
Chorvatsko EU non-Schengen PAS
Irsko EU non-Schengen PAS
Itálie EU Schengen
Island mimo EU Schengen CLO
Kypr EU non-Schengen PAS
Litva EU Schengen
Lotyšsko EU Schengen
Lucembursko EU Schengen
Maďarsko EU Schengen
Malta EU Schengen
Německo EU Schengen
Nizozemsko EU Schengen
Norsko mimo EU Schengen CLO
Polsko EU Schengen
Portugalsko EU Schengen
Rakousko EU Schengen
Rumunsko EU non-Schengen PAS
Řecko EU Schengen
Slovensko EU Schengen
Slovinsko EU Schengen
Spojené království EU non-Schengen PAS
Španělsko EU Schengen
Švédsko EU Schengen
Švýcarsko mimo EU Schengen CLO
OSTATNÍ STÁTY mimo EU non-Schengen CLO, PAS
Žádosti o odbavení vnějších letů zasílejte, prosím, nejméně 48 hodin předem.
Pokud se jedná o dny pracovního klidu, je nutné zaslat žádost nejpozději do 12:00 hod. poslední pracovní den před plánovaným letem.
Žádosti je možno zasílat faxem na tel. č. +420 326 721 973 nebo e-mailem na adresu info@lkmh.cz.