Provozní doba letiště (časy v UTC):


Legenda:

MODRÁ BARVA:
běžná provozní doba letiště

ORANŽOVÁ BARVA:
prodloužení provozní doby pro 1 – 2 objednané provozovatele
poplatek za prodloužení 500,- Kč/hod. (605,- Kč vč. DPH)

ZELENÁ BARVA:
prodloužení provozní doby pro 3 a více objednaných provozovatelů
poplatek za prodloužení 200,- Kč/hod. (242,- Kč vč. DPH)