PRICE LIST VALID FROM 1 OCT 2019

BASIC FEES
Přistávací poplatek
do 2t MTOM
Landing fee
up to 2t MTOM
150 CZK
181,50 CZK incl. VAT
Přistávací poplatek
od 2t do 3t MTOM
Landing fee
over 2t up to 3t MTOM
280 CZK
338,80 CZK incl. VAT
Přistávací poplatek
nad 3t MTOM
Landing fee
over 3t MTOM
250 CZK / each initiated ton
302,50 CZK incl. VAT
Prodloužení provozní doby letiště 1) Extension of operational hours
500 CZK / initiated hour
605 CZK incl. VAT up to 3 hours
Zvýšení kategorie požární bezpečnosti 1) 2) Fire category increase
6.000 CZK
7.260 CZK incl. VAT
Zvýšení kategorie požární bezpečnosti 1) 2)
(druhá a další započatá hodina)
Fire category increase
(second and next commenced hour)
1.500 CZK
1.815 CZK incl. VAT
Landing fees during training flight (more than 4 touchdowns during one flight) are charged with 30% discount.
PARKING
Krátkodobé parkování Short – term parking
10 CZK / t / hour
12,10 CZK incl. VAT
Dlouhodobé parkování
(na více než 2 dny)
Long – term parking
(more than 2 days)
70 CZK / t / day
84,70 CZK incl. VAT
HANGAR
MTOM wing span daily (without VAT) 5)
do / up to 499 kg do / up to 8,99 m 80 CZK
500 – 999 kg 9 – 9,99 m 120 CZK
1000 – 1399 kg 10 – 10,99 m 160 CZK
1400 – 1999 kg 11 – 11,99 m 240 CZK
2000 – 2999 kg 12 – 13,49 m 340 CZK
3000 – 3999 kg 13,5 – 14,99 m 440 CZK

Price for aircrafts over 4000 kg MTOM or over 15 m wing span is calculated 440 CZK + 60 CZK (daily) for each initiated 1000 kg over 4000 kg or each initiated meter of wing span over 15 meters.

Long-term hangaring is more than 1 month. Surcharge for multi-engine aircraft is 15% to the basic price.

HANDLING
do 3.999 kg MTOM
(pouze při objednání)
up to 3.999 kg MTOM
(only when ordered)
900 CZK
1.089 CZK incl. VAT
4.000 – 5.999 kg MTOM 4.000 – 5.999 kg MTOM
1.100 CZK
1.331 CZK incl. VAT
6.000 – 7.999 kg MTOM 6.000 – 7.999 kg MTOM
1.600 CZK
1.936 CZK incl. VAT
8.000 – 9.999 kg MTOM 8.000 – 9.999 kg MTOM
2.100 CZK
2.541 CZK incl. VAT
10.000 – 14.999 kg MTOM 10.000 – 14.999 kg MTOM 2.600 CZK
3.146 CZK incl. VAT
15.000 – 19.999 kg MTOM 15.000 – 19.999 kg MTOM 3.225 CZK
3.902,25 CZK incl. VAT
 přes 20.000 kg MTOM  over 20.000 kg MTOM
3.850 CZK
4.658,50 CZK incl. VAT
Odbavení nákladu
(fix + poplatek za každý kg)
Cargo handling
(fix + fee per kg)
600 CZK + 2,50 CZK
726 CZK + 3,03 CZK incl. VAT
Poplatek za cestující
(pouze při odletu)
Passenger service
(departure only)
150 CZK / pax
181,50 CZK incl. VAT
Celní / pasové odbavení 1) 4) Customs / immigration clearing
150 CZK / person
181,50 CZK incl. VAT
Bezpečnostní odbavení posádky, cestujících a zavazadel z SRA Crew, passenger and luggage security check (SRA activated)
250 CZK / person
302,50 CZK incl. VAT
Vjezd cestujícího vlastním vozidlem na plochu (+ doprovod) Passenger entrance to the airsice by own car (+ escort)
600 CZK / car
726 CZK incl. VAT
Zajištění služeb třetích stran  Third-party services providing
service price + 10%
Handling fee includes employee’s arrival, securing the aircraft against movement, securing aircraft against damage (cones), crew, passenger and luggage transportation from the aircraft over the airport area.
ADDITIONAL SERVICES
Střežení letounu 3) Aircraft guarding 500 CZK / hour
or 10.000 CZK / day
Přistavení letounu k letu 3) Towing of aircraft 250 CZK
Zapůjčení zařízení pro ohřev motoru Rent of equipment for motor heating 150 CZK
Zapůjčení GPU Rent of GPU 500 CZK
SECURITY
Vydání letištního identifikačního průkazu
Aerodrome IDC issue
200 CZK
242 CZK incl. VAT
Povolení k vjezdu do neveřejné části letiště pro držitele IDC
Airside traffic permit for IDC holders
500 CZK
605 CZK incl. VAT

1) On request, with at least 48 HRS notice.
2) Ordered service can be cancelled not later than 24 HRS before. Otherwise the service is charged with 4.000,- CZK without VAT.
3) Caltulated for aircraft up to 1400 kg and wind span up to 11 m.
4) In case of order both services, a fee is charged for each one separately.
5) Hangaring shorter than 48 HRS is charged with 30% surcharge.