PRICE LIST VALID FROM 1 FEB 2019

ZÁKLADNÍ POPLATKY / BASIC FEES
Přistávací poplatek
do 2t MTOM
Landing fee
up to 2t MTOM
150,- Kč
181,50 Kč incl. VAT
Přistávací poplatek
od 2t do 3t MTOM
Landing fee
over 2t up to 3t MTOM
280,- Kč
338,80 Kč incl. VAT
Přistávací poplatek
nad 3t MTOM
Landing fee
over 3t MTOM
250,- Kč / each initiated t
302,50 Kč incl. VAT
Prodloužení provozní doby letiště Extension of operational hours
500,- Kč / initiated hour
605,- Kč incl. VAT up to 3 hours
Zvýšení kategorie požární bezpečnosti * ** Fire category increase
6.000,- Kč
7.260,- Kč incl. VAT
Zvýšení kategorie požární bezpečnosti * **
(druhá a další započatá hodina)
Fire category increase
(second and next commenced hour)
1.500,- Kč
1.815,- Kč incl. VAT
Poplatky za cestující Passenger service
100,- Kč / person
121,- Kč incl. VAT
Celní a pasové odbavení * Customs and imigration clearing
400,- Kč / ACFT
484,- Kč incl. VAT
Landing fees during training (more than 4 touchdowns in the same day) are charged with 30% discount.
PARKOVÁNÍ / PARKING
Krátkodobé parkování Short – term parking
10,- Kč / t / hour
12,10 Kč incl. VAT
Dlouhodobé parkování
(na více než 2 dny)
Long – term parking
(more than 2 days)
70,- Kč / t / day
84,70 Kč incl. VAT
HANGÁROVÁNÍ / HANGAR
MTOM wing span daily (without VAT) monthly (without VAT)
do / up to 499 kg do / up to 8,99 m 100,- Kč 2.400,- Kč
500 – 999 kg 9 – 9,99 m 160,- Kč 3.600,- Kč
1000 – 1399 kg 10 – 10,99 m 210,- Kč 4.800,- Kč
1400 – 1999 kg 11 – 11,99 m 320,- Kč 7.200,- Kč
2000 – 2999 kg 12 – 13,49 m 450,- Kč 10.200,- Kč
3000 – 3999 kg 13,5 – 14,99 m 580,- Kč 13.200,- Kč

Price for aircrafts over 4000 kg MTOM or over 15 m wing span is calculated 13.200 CZK + 2.300 CZK (monthly) or 580 CZK + 80 CZK (daily) for each initiated 1000 kg over 4000 kg or each initiated meter of wing span over 15 meters.

Surcharge for multi-engine aircraft is 15% to the basic price.

ZÁKLADNÍ SLUŽBY / BASIC SERVICES
do 3.999 kg MTOM
(pouze při objednání)
up to 3.999 kg MTOM
(only when ordered)
625,- Kč
756,25 Kč incl. VAT
4.000 – 5.999 kg MTOM 4.000 – 5.999 kg MTOM
1.000,- Kč
1.210,00 Kč incl. VAT
6.000 – 7.999 kg MTOM 6.000 – 7.999 kg MTOM
1.500,- Kč
1.815,00 Kč incl. VAT
8.000 – 9.999 kg MTOM 8.000 – 9.999 kg MTOM
2.000,- Kč
2.420,00 Kč incl. VAT
10.000 – 14.999 kg MTOM 10.000 – 14.999 kg MTOM 2.500,- Kč
3.025,00 Kč incl. VAT
15.000 – 19.999 kg MTOM 15.000 – 19.999 kg MTOM 3.125,- Kč
3.781,25 Kč incl. VAT
 přes 20.000 kg MTOM  over 20.000 kg MTOM
3.750,- Kč
4.687,50 Kč incl. VAT
Odbavení nákladu
(fix + poplatek za každý kg)
Cargo handling
(fix + fee per kg)
600,- Kč + 2,50 Kč
726,- Kč + 3,03 Kč incl. VAT
DOPLŇKOVÉ SLUŽBY / ADDITIONAL SERVICES
Střežení letounu Aircraft guarding 500,- Kč / hour
or 10.000,- Kč / day
Přistavení letounu k letu * Towing of aircraft 250,- Kč
Zapůjčení zařízení pro ohřev motoru Rent of equipment for motor heating 150,- Kč
Základní mytí letounu * Basic aircraft wash 800,- Kč
Kompletní mytí letounu *
základní + vnitřní mytí, leštění kůže, voskování
Full-service aircraft wash
basic + interier washing, polishing leather, polishing
3.500,- Kč
SECURITY
Vydání letištního identifikačního průkazu
Aerodrome IDC issue
200,- Kč
242,- Kč vč. DPH
Povolení k vjezdu do neveřejné části letiště pro držitele IDC
Airside traffic permit for IDC holders
500,- Kč
605,- Kč vč. DPH

Prices calculated for aircraft up to 1400 kg and wind span up to 11m.
All third – party fees are billed separately with 10% admin surcharge.

* On request, with at least 48 hours notice.
** Ordered service can be cancelled not later than 24 HRS before. Otherwise the service is charged with 4.000,- CZK without VAT.