CENÍK LETIŠTĚ PLATNÝ OD 1.2.2019

ZÁKLADNÍ POPLATKY / BASIC FEES
Přistávací poplatek
do 2t MTOM
Landing fee
up to 2t MTOM
150,- Kč
181,50 Kč vč. DPH
Přistávací poplatek
od 2t do 3t MTOM
Landing fee
over 2t up to 3t MTOM
280,- Kč
338,80 Kč vč. DPH
Přistávací poplatek
nad 3t MTOM
Landing fee
over 3t MTOM
250,- Kč / každá započatá t
302,50 Kč vč. DPH
Prodloužení provozní doby letiště Extension of operational hours
500,- Kč / započatá hodina
605,- Kč vč. DPH do max. 3 hod.
Zvýšení kategorie požární bezpečnosti * ** Fire category increase
6.000,- Kč
7.260,- Kč vč. DPH
Zvýšení kategorie požární bezpečnosti * **
(druhá a další započatá hodina)
Fire category increase
(second and next commenced hour)
1.500,- Kč
1.815,- Kč vč. DPH
Poplatky za cestující Passenger service
100,- Kč / osoba
121,- Kč vč. DPH
Celní a pasové odbavení * Customs and imigration clearing
400,- Kč / ACFT
484,- Kč vč. DPH
Přistávací poplatky při výcviku (více než 4 přistání v jednom dni) jsou účtovány se slevou 30%.
PARKOVÁNÍ / PARKING
Krátkodobé parkování Short – term parking
10,- Kč / t / hod
12,10 Kč vč. DPH
Dlouhodobé parkování
(na více než 2 dny)
Long – term parking
(more than 2 days)
70,- Kč / t / den
84,70 Kč vč. DPH
HANGÁROVÁNÍ / HANGAR
MTOM rozpětí křídel denní (bez DPH) měsíční (bez DPH)
do 499 kg do 8,99 m 100,- Kč 2.400,- Kč
500 – 999 kg 9 – 9,99 m 160,- Kč 3.600,- Kč
1000 – 1399 kg 10 – 10,99 m 210,- Kč 4.800,- Kč
1400 – 1999 kg 11 – 11,99 m 320,- Kč 7.200,- Kč
2000 – 2999 kg 12 – 13,49 m 450,- Kč 10.200,- Kč
3000 – 3999 kg 13,5 – 14,99 m 580,- Kč 13.200,- Kč

Pro letouny nad 4000 kg MTOM nebo přesahující rozpětí 15 m se sazba kalkuluje jako 13.200,- Kč + 2.300,- Kč (měsíční sazba) nebo 580,- Kč + 80,- Kč (denní sazba) za každých započatých 1000 kg nad hodnotu 4000 kg nebo každý započatý metr rozpětí nad hodnotu 15 metrů.

Pro vícemotorové letouny je příplatek k základní ceně 15%.

ZÁKLADNÍ SLUŽBY / BASIC SERVICES
do 3.999 kg MTOM
(pouze při objednání)
up to 3.999 kg MTOM
(only when ordered)
625,- Kč
756,25 Kč vč. DPH
4.000 – 5.999 kg MTOM 4.000 – 5.999 kg MTOM
1.000,- Kč
1 210,00 Kč vč. DPH
6.000 – 7.999 kg MTOM 6.000 – 7.999 kg MTOM
1.500,- Kč
1.815,00 Kč vč. DPH
8.000 – 9.999 kg MTOM 8.000 – 9.999 kg MTOM
2.000,- Kč
2.420,00 Kč vč. DPH
10.000 – 14.999 kg MTOM 10.000 – 14.999 kg MTOM 2.500,- Kč
3.025,00 Kč vč. DPH
15.000 – 19.999 kg MTOM 15.000 – 19.999 kg MTOM 3.125,- Kč
3.781,25 Kč vč. DPH
 přes 20.000 kg MTOM  over 20.000 kg MTOM
3.750,- Kč
4.687,50 Kč vč. DPH
Odbavení nákladu
(fix + poplatek za každý kg)
Cargo handling
(fix + fee per kg)
600,- Kč + 2,50 Kč
726,- Kč + 3,03 Kč vč. DPH
DOPLŇKOVÉ SLUŽBY / ADDITIONAL SERVICES
Střežení letounu Aircraft guarding 500,- Kč / hod. (hour)
nebo 10.000,- Kč / den (day)
Přistavení letounu k letu * Towing of aircraft 250,- Kč
Zapůjčení zařízení pro ohřev motoru Rent of equipment for motor heating 150,- Kč
Základní mytí letounu * Basic aircraft wash 800,- Kč
Kompletní mytí letounu *
základní + vnitřní mytí, leštění kůže, voskování
Full-service aircraft wash
basic + interier washing, polishing leather, polishing
3.500,- Kč
SECURITY
Vydání letištního identifikačního průkazu
Aerodrome IDC issue
200,- Kč
242,- Kč vč. DPH
Povolení k vjezdu do neveřejné části letiště pro držitele IDC
Airside traffic permit for IDC holders
500,- Kč
605,- Kč vč. DPH

Ceny kalkulované pro letadla do 1400 kg a rozpětí do 11 metrů.
Služby třetích stran jsou účtovány s administrativně / servisním příplatkem + 10%.

* Na vyžádání nejméně 48 hodin předem.
** Objednanou službu lze stornovat nejpozději 24 hodin před jejím uskutečněním. V opačném případě je účtován poplatek ve výši 4.000,- Kč bez DPH.