DŮLEŽITÉ: Změna kontaktu RADIO

Vážení uživatelé letiště,
dovolujeme si Vás upozornit na změnu kontaktu pevné linky na stanoviště RADIO z původního čísla +420 326 721 973 na nové číslo +420 311 444 066. Mobilní telefonní číslo +420 603 197 336 zůstává v platnosti. Při koordinaci pohybu po letišti, zejména požadavcích na otevření brány, nutných přejíždění RWY 06/24 Vás žádáme, abyste používali primárně pevnou linku +420 311 444 066. Nové telefonní číslo bude postupně vylepeno na cedulích na letišti, publikováno v leteckých informačních kanálech a v řízené dokumentaci provozovatele letiště.
Děkujeme za Vaši spolupráci.