SECURITY: odklad školení A2

Vážení držitelé IDC LKMH,
s ohledem na stávající situaci provozovatel letiště odkládá plánované bezpečnostní školení A2 (odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti). Platnost stávajících dokladů o absolvování školení lze v souladu s alternativními opatřeními Evropské komise prodloužit až o 6 měsíců, proto provozovatel letiště využívá tohoto oprávnění a na doklady, které nyní pozbývají platnosti, bude po tuto lhůtu pohlížet jako na platné.

Nový termín školení je nyní stanoven na sobotu 17. dubna 2021. S ohledem na vývoj situace bude opět včas upřesněn.

Děkujeme za pochopení.