Osvědčení způsobilosti letiště

Vážení uživatelé,
s radostí Vám oznamujeme, že veřejné mezinárodní letiště Mnichovo Hradiště úspěšně absolvovalo proces schválení prodloužení Osvědčení způsobilosti letiště pro kódové označení 2B.
Provozovatel letiště se tímto zavazuje dodržovat mezinárodní standardy uplatňované v civilním letectví a principy systému kvality.
Osvědčení způsobilosti letiště najdete mezi provozními povoleními na stránce Provoz letiště.