COVID-19 opatření provozovatele letiště

Vážení uživatelé a návštěvníci letiště,
v souvislosti s narůstajícími počty osob s prokázaným onemocněním COVID-19 a nastavenými opatřeními Vlády ČR provozovatel letiště přistupuje k následujícím opatřením při provozu letiště:

  • Prosíme, abyste, pokud to není důležité k vyřešení provozních záležitostí mezi Vámi a provozovatelem letiště, nevstupovali do kanceláře provozovatele letiště. Využijte pokud možno alternativních komunikačních kanálů (telefonů a e-mailů), které najdete v KONTAKTECH.
  • V případě, že potřebujete navštívit kancelář provozovatele letiště, vstupujte výhradně se zakrytými dýchacími cestami (rouškou, respirátorem, šátkem apod.).
  • Před kanceláří provozovatele je připravena desinfekce na ruce. Použijte ji před Vaším vstupem do kanceláře.
  • V kanceláři je prostor vyhrazený pro Váš nezbytný vstup. Nevstupujte dále do kanceláře mimo tento vyhrazený prostor.
  • V žádném případě nevstupujte do provozní budovy, pokud pociťujete obecně známé příznaky onemocnění COVID-19 nebo s příznaky jiného respiračního onemocnění.
  • Striktně dodržujte veškerá hygienická pravidla.

Tato opatření jsou vydávána vůči všem osobám zúčastněným na provozu letiště k zajištění bezpečného provozu letiště a koordinování činnosti na letišti ve smyslu příkazu provozovatele letiště v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví.

Děkujeme za Vaši spolupráci při zajištění provozu letiště a přejeme Vám pevné zdraví.

Lukáš Myška, manažer bezpečnosti a kvality