Úprava podmínek prodloužení provozní doby letiště

Vážení uživatelé letiště,
na základě Vašich připomínek k možnostem prodloužení provozní doby letiště provozovatel s účinností od 1.7.2020 mění cenové podmínky těchto prodloužení tak, aby byly pro zájemce o létání mimo publikovanou provozní dobu přívětivější. V případech většího počtu provozovatelů letounů současně zúčastněných na prodloužené provozní době (3 a více provozovatelů) bude provozovatel letiště každému ze zúčastněných provozovatelů tato prodloužení účtovat ve snížené sazbě, tj. 200,- Kč bez DPH za započatou hodinu. Prodloužení provozní doby pro jednotlivce nebo dva provozovatele současně bude nadále účtováno v sazbě 500,- Kč bez DPH za započatou hodinu prodloužení. Poplatek je kalkulován k pokrytí personálních nákladů vynaložených na každou hodinu prodloužení (zajištění poskytování informací známému provozu a příslušné kategorie hasičské a záchranné služby letiště). Obě sazby poplatků jsou standardně účtovány nad rámec ostatních letištních poplatků dle platného ceníku.
Pro Vaši snadnou kontrolu plánovaných prodloužení provozní doby a jejich rozdělení do základní, případně snížené sazby, jsme pro Vás připravili on-line kalendář, který najdete na webu letiště Mnichovo Hradiště na stránce Provozní doba. Věříme, že výše popsané změny uvítáte. V případě jakýchkoliv Vašich dotazů jsme Vám k dispozici v kanceláři provozovatele letiště nebo na známých telefonních číslech a e-mailech.

Napsat komentář