Pozbytí platnosti příkazu MDČR k provádění letů

Vážení uživatelé letiště,
dne 24.4.2020 pozbyl platnost Příkaz k provádění letů vydaný Ministerstvem dopravy ČR dne 7.4.2020 (dokument ZDE). Z důvodu minimalizace rizika a udržení hygienických opatření směřujících k zamezení šíření nákazy bude i nadále provozovatel letiště tato dříve přijatá opatření uplatňovat, a to prozatím do ukončení nouzového stavu. Žádáme Vás o jejich dodržování.

  1. Na letiště nebude vpouštěna veřejnost, která nezajišťuje provoz letiště nebo letadel.
  2. Osoby přítomné na letišti (provozovatelé, poskytovatelé služeb) budou hlásit přítomnost v kanceláři provozovatele letiště.
  3. Příprava letu probíhá bez vstupu posádek a cestujících do provozní budovy letiště (po dobu současných omezení není přístupná místnost pro přípravu, toalety apod.).
  4. V případě nezbytných vstupů do provozní budovy budou nosit všichni vstupující ochranu dýchacích cest (roušky, šátky).
  5. V případě, že by kdokoliv z osob, které vstoupily na letiště, byl v budoucnu pozitivně testován na COVID, vyrozumí o tom neprodleně bezpečnostního manažera provozovatele (tel. +420 608 745 545).