Zvýšený výskyt zvěře na pohybových plochách LKMH

Vážení uživatelé letiště,
upozorňujeme Vás na zvýšený výskyt zvěře (zejména srnčí), který v několika posledních dnech zaznamenáváme na pohybových plochách letiště. I přes dosud přijatá opatření (pravidelné fyzické kontroly pohybových ploch, dohledový systém, instalované pachové ohradníky) již v několika případech přeběhla vysoká zvěř přes právě používanou RWY, čímž došlo ke zvýšení bezpečnostního rizika provozu na této RWY. Provozovatel letiště v rámci snížení bezpečnostního rizika v současné době provádí další opatření (cílený postřik pachových ohradníků na vysokou zvěř, zvýšený dohled na pohybové plochy, fyzické kontroly ploch bezprostředně před vzlety a přistání letounů, koordinace s místním mysliveckým spolkem). I přes vyjmenovaná opatření Vás žádáme o zvýšenou pozornost při použití RWY ke vzletům a přistáním a rovněž o včasnou a řádnou komunikaci se stanovištěm RADIO, aby mohla být Vašim letům zajištěna co nejvyšší možná úroveň provozní bezpečnosti. Dále prosíme o Vaši spolupráci a hlášení stanovišti RADIO v případě Vámi zjištěného výskytu divoké zvěře v jakékoliv části letiště a jeho pohybových ploch. Děkujeme za Vaši spolupráci.