Pravidla pro lety na okruhu

Vážení uživatelé letiště,

žádáme Vás o dodržování pravidel letů na okruzích publikovaných v Letištním řádu LKMH i ve VFR příručce. Především se jedná o dodržování zákazu přeletů zastavěných území a dodržování předepsané okruhové výšky. V poslední době se vyskytly oprávněné stížnosti na nadměrnou hlukovou zátěž a jistě není v našem společném zájmu, aby tato problematika musela být řešena Úřadem pro civilní letectví. Děkuji všem.