Nová revize Dopravního řádu LKMH

Vážení uživatelé letiště,
dnem 1.3.2018 nabývá účinnosti nová revize Dopravního řádu LKMH (dokument LKMH-ID-06-02-18), kterým je řízen veškerý pohyb vozidel a strojů po letištních provozních plochách. Dopravní řád LKMH je závazný pro všechny uživatele ploch letiště. Změny proti poslední verzi jsou označeny svislou červenou čarou vlevo od textu.

Prosíme o Vaše seznámení s tímto dokumentem. Děkujeme za spolupráci.

Napsat komentář