Osvědčení způsobilosti letiště

Vážení uživatelé,
s radostí Vám oznamujeme, že veřejné mezinárodní letiště Mnichovo Hradiště úspěšně absolvovalo proces schválení prodloužení Osvědčení způsobilosti letiště pro kódové označení 2B.
Provozovatel letiště se tímto zavazuje dodržovat mezinárodní standardy uplatňované v civilním letectví a principy systému kvality.
Osvědčení způsobilosti letiště najdete mezi provozními povoleními na stránce Provoz letiště.

Testovací provoz VFR noc opět na LKMH

Vážení uživatelé letiště, vážení provozovatelé,
provozovatel letiště bude znovu, tentokrát v období od 25.11.2020 do cca 4.1.2021 (bude ještě upřesněno), provádět další testování systému MoLiS pro zabezpečení provozu VFR noc, vyvinutého společností TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS ve spolupráci s leteckým ústavem VUT v Brně za podpory agentury TACR. Systém MoLiS bude instalován na travnatou RWY 08/26, nyní v její plné délce 1000 x 30 metrů. Součástí instalace systému bude rovněž indikátor sestupové roviny APAPI a osvětlený indikátor směru větru (WDI).

Provozovatel letiště bude provoz VFR noc realizovat na základě Vašich požadavků v režimu TE – 2100 UTC pro provoz po letištním okruhu a TE – 2200 UTC pro jednotlivé přílety a odlety. V případech, kdy letiště neobdrží žádný požadavek na zajištění provozu, bude otevřeno ve standardní provozní době 0700 – 1500 UTC. Žádosti o zajištění provozu VFR noc zasílejte, prosím, alespoň 12 hodin předem na adresu info@lkmh.cz. K vyřízení Vaší žádosti, prosím, použijte vyplnitelný FORMULÁŘ.

S prezentací k testovacímu provozu VFR noc se, prosím, seznamte ZDE.

Zajištění provozu VFR noc bude účtováno následujícím způsobem:

Letouny do 2000 kg MTOM

2000,- Kč bez DPH / hod. zajištění služeb pro jeden letoun provozovatele

1000,- Kč bez DPH / hod. zajištění služeb pro každý další letoun stejného provozovatele

1000,- Kč bez DPH za každý jednotlivý odlet / přílet

Letouny od 2000 do 3000 kg MTOM

2900,- Kč bez DPH / hod. zajištění služeb pro jeden letoun provozovatele

1900,- Kč bez DPH / hod. zajištění služeb pro každý další letoun stejného provozovatele

1900,- Kč bez DPH za každý jednotlivý odlet / přílet

Hodinová cena za zajištění služeb obsahuje přistávací poplatky (neomezeného množství), prodloužení provozní doby letiště a doprovod letounu z/na RWY vozidlem FOLLOW ME. Provozovatel letiště rovněž v případě Vašeho zájmu poskytuje bezplatně místnost pro provedení přípravy posádek a sociální zařízení. Pokud máte zájem o další služby, např. odvoz posádky vozidlem mimo letiště, zajištění ubytování a jiné, adresujte, prosím, tyto požadavky rovněž na e-mail info@lkmh.cz nebo tel. +420 603 197 336.

Pro jednotlivé přílety a odlety letounů nad 3000 kg MTOM a jejich okruhovou činnost bude provozovatel letiště účtovat přistávací poplatky dle platného ceníku + 1000,- Kč bez DPH/hod.

Po uplynutí doby testování systému se provoz letiště opět vrátí zpět do režimu VFR den.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů jsme Vám plně k dispozici na obvyklých komunikačních kanálech:

stanoviště RADIO: tel. +420 603 197 336, e-mail info@lkmh.cz

Břetislav Sluka, vedoucí provozu a údržby letiště, tel. +420 737 374 339, e-mail sluka@lkmh.cz

Lukáš Myška, manažer bezpečnosti a kvality, tel. +420 608 745 545, e-mail myska@lkmh.cz

Děkujeme předem za Váš zájem a těšíme se „na viděnou v noci“.

COVID-19 opatření provozovatele letiště

Vážení uživatelé a návštěvníci letiště,
v souvislosti s narůstajícími počty osob s prokázaným onemocněním COVID-19 a nastavenými opatřeními Vlády ČR provozovatel letiště přistupuje k následujícím opatřením při provozu letiště:

  • Prosíme, abyste, pokud to není důležité k vyřešení provozních záležitostí mezi Vámi a provozovatelem letiště, nevstupovali do kanceláře provozovatele letiště. Využijte pokud možno alternativních komunikačních kanálů (telefonů a e-mailů), které najdete v KONTAKTECH.
  • V případě, že potřebujete navštívit kancelář provozovatele letiště, vstupujte výhradně se zakrytými dýchacími cestami (rouškou, respirátorem, šátkem apod.).
  • Před kanceláří provozovatele je připravena desinfekce na ruce. Použijte ji před Vaším vstupem do kanceláře.
  • V kanceláři je prostor vyhrazený pro Váš nezbytný vstup. Nevstupujte dále do kanceláře mimo tento vyhrazený prostor.
  • V žádném případě nevstupujte do provozní budovy, pokud pociťujete obecně známé příznaky onemocnění COVID-19 nebo s příznaky jiného respiračního onemocnění.
  • Striktně dodržujte veškerá hygienická pravidla.

Tato opatření jsou vydávána vůči všem osobám zúčastněným na provozu letiště k zajištění bezpečného provozu letiště a koordinování činnosti na letišti ve smyslu příkazu provozovatele letiště v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví.

Děkujeme za Vaši spolupráci při zajištění provozu letiště a přejeme Vám pevné zdraví.

Lukáš Myška, manažer bezpečnosti a kvality

Schválení nového typu kritického letounu

Vážení uživatelé a příznivci letiště,
je nám potěšením oznámit, že provozovatel letiště získal od Úřadu pro civilní letectví (ÚCL) povolení k provozu kritického typu letadla, a to letounu SAAB 340. Zjednodušeně jde o největší letadlo, které lze za dodržení bezpečnostních opatření přijatých provozovatelem letiště na letišti provozovat.

Dopravní řád letiště

Vážení uživatelé letiště,
s účinností od 10.10.2020 byla vydána nová revize Dopravního řádu. Prosím o Vaše seznámení se s dokumentem. Týká se všech vjíždějících vozidly a jinými MMP na plochy letiště Mnichovo Hradiště. Nový Dopravní řád najdete na stránce Provoz letiště nebo přímo ZDE. Děkujeme za Vaši spolupráci.