COVID-19 opatření provozovatele letiště

Vážení uživatelé a návštěvníci letiště,
v souvislosti s narůstajícími počty osob s prokázaným onemocněním COVID-19 a nastavenými opatřeními Vlády ČR provozovatel letiště přistupuje k následujícím opatřením při provozu letiště:

  • Prosíme, abyste, pokud to není důležité k vyřešení provozních záležitostí mezi Vámi a provozovatelem letiště, nevstupovali do kanceláře provozovatele letiště. Využijte pokud možno alternativních komunikačních kanálů (telefonů a e-mailů), které najdete v KONTAKTECH.
  • V případě, že potřebujete navštívit kancelář provozovatele letiště, vstupujte výhradně se zakrytými dýchacími cestami (rouškou, respirátorem, šátkem apod.).
  • Před kanceláří provozovatele je připravena desinfekce na ruce. Použijte ji před Vaším vstupem do kanceláře.
  • V kanceláři je prostor vyhrazený pro Váš nezbytný vstup. Nevstupujte dále do kanceláře mimo tento vyhrazený prostor.
  • V žádném případě nevstupujte do provozní budovy, pokud pociťujete obecně známé příznaky onemocnění COVID-19 nebo s příznaky jiného respiračního onemocnění.
  • Striktně dodržujte veškerá hygienická pravidla.

Tato opatření jsou vydávána vůči všem osobám zúčastněným na provozu letiště k zajištění bezpečného provozu letiště a koordinování činnosti na letišti ve smyslu příkazu provozovatele letiště v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví.

Děkujeme za Vaši spolupráci při zajištění provozu letiště a přejeme Vám pevné zdraví.

Lukáš Myška, manažer bezpečnosti a kvality

Schválení nového typu kritického letounu

Vážení uživatelé a příznivci letiště,
je nám potěšením oznámit, že provozovatel letiště získal od Úřadu pro civilní letectví (ÚCL) povolení k provozu kritického typu letadla, a to letounu SAAB 340. Zjednodušeně jde o největší letadlo, které lze za dodržení bezpečnostních opatření přijatých provozovatelem letiště na letišti provozovat.

Dopravní řád letiště

Vážení uživatelé letiště,
s účinností od 10.10.2020 byla vydána nová revize Dopravního řádu. Prosím o Vaše seznámení se s dokumentem. Týká se všech vjíždějících vozidly a jinými MMP na plochy letiště Mnichovo Hradiště. Nový Dopravní řád najdete na stránce Provoz letiště nebo přímo ZDE. Děkujeme za Vaši spolupráci.

Hledáme původce FOD

Vážení uživatelé letiště,
hledáme původce FOD zjištěného při kontrole RWY 07/25 dne 13.10.2020 v ranních hodinách. Prosíme o kontrolu Vašich letadel, kterými jste na LKMH byli před tímto nálezem, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti Vašich následujících letů.
V případě, že se tento FOD týká Vašeho letadla, kontaktujte nás, prosím. Děkujeme za spolupráci.

Informace o úpravě RWY 08/26

Vážení uživatelé letiště,
dne 30.9.2020 byla z RWY 08/26 odstraněna mobilní světelná řada a RWY byla opětovně prodloužena na trvalé rozměry 1000 x 30 metrů. Provoz na této RWY je zpět bez omezení.
Děkujeme za Vaši spolupráci v průběhu testovacího provozu osvětlení RWY.

Připomínka školení A2

Vážení držitelé letištních IDC,
připomínáme, že v pátek dne 25.9.2020 bude od 09:00 hod. probíhat na letišti Mnichovo Hradiště školení A2 (Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti), které je nezbytné k oprávněnému držení letištního identifikačního průkazu LKMH. V případě, že Vám v dohledné době končí platnost dokladu o absolvování tohoto školení, přihlašte se, prosím, k účasti e-mailem na adrese myska@lkmh.cz. Děkuji.

Bezpečnostní školení A2

Vážení uživatelé letiště,
odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti (školení A2), která je mimo jiné potřebná k držení letištního identifikačního průkazu proběhne v pátek dne 25.9.2020 od 09:00 hod. ve školící místnosti letiště Mnichovo Hradiště. Zájemci o školení, prosím, oznamte svoji účast e-mailem na myska@lkmh.cz. Děkuji.

Informace k testovacímu provozu VFR noc

Vážení uživatelé letiště,
provozovatel letiště Mnichovo Hradiště spouští od pátku 28.8.2020 testovací provoz VFR noc (původní článek ZDE). K objednání nočního létání, prosíme, použijte tento FORMULÁŘ. Žádosti zasílejte, prosíme, nejméně 12 hodin předem. Informace ke zkušebnímu provozu VFR noc na LKMH najdete ZDE.
V případě Vašich dotazů jsme Vám k dispozici.