Úprava ceníku letiště

Vážení uživatelé letiště,
v souvislosti s razantním zvyšováním cen energií, pohonných hmot a nadprůměrnou inflací, která s sebou nese zvýšení mzdových nákladů i všech externě zajišťovaných služeb, jsme nuceni na aktuální situaci adekvátně reagovat. Protože je pro nás z hlediska provozní bezpečnosti i spokojenosti klientů naprostou prioritou udržet a trvale zvyšovat rozsah a kvalitu poskytovaných služeb, zejména pak na personální úrovni, přistoupili jsme po pečlivé úvaze k částečnému promítnutí zvýšených nákladů do letištních poplatků. Nový ceník letiště platný od 1.4.2022 najdete ZDE.
Děkujeme za pochopení.

Odbavování letů Schengen

Vážené posádky,
v rámci provádění vnitřních letů (uvnitř schengenského prostoru) již není nutné vyžadovat pasové odbavení. Pro vnější lety MIMO schengenský prostor nadále platí nutnost zasílat žádost o odbavení letu nejméně 24 hodin předem.

Security školení A2 – držitelé IDC

Vážení držitelé letištních identifikačních průkazů,
připomínáme, že aktualizace odborné přípravy k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti (školení A2/A3) se uskuteční v pátek dne 21.1.2022 od 09:00 hod. ve školící místnosti letiště Mnichovo Hradiště.
Bez platné odborné přípravy pozbývá držitel oprávnění a letištní identifikační průkaz mu bude v souladu s Národním bezpečnostním programem ochrany civilního letectví před protiprávními činy odebrán. Osoby bez platného letištního identifikačního průkazu pak nebudou oprávněny samostatně vstupovat do neveřejné části letiště Mnichovo Hradiště.
Zájemce o školení prosím o přihlášení na e-mail lukas.myska@lkmh.cz. Děkuji.

Průzkum spokojenosti uživatelů LKMH

Vážení uživatelé letiště,
dovolujeme si Vás požádat o Vaši účast na průzkumu spokojenosti se službami letiště. Dotazník najdete ZDE.
Předem děkujeme za všechny Vaše odpovědi, které nám mohou být velmi cenným zdrojem informací a potenciálem ke zlepšení nebo rozšíření našich služeb.

Oplocení letiště – veřejná zakázka

Provozovatel letiště oznamuje, že zadal veřejnou zakázku malého rozsahu na výstavbu oplocení letiště Mnichovo Hradiště se lhůtou pro podání nabídek 19.1.2022 a termínem dokončení prací do 31.5.2022. Veškeré informace o veřejné zakázce najdete na portálu ZDE.

Provoz letiště během svátků

Vážení uživatelé,
během vánočních svátků bude letiště Mnichovo Hradiště ve dnech 24. – 26.12.2021 a 1.1.2022 uzavřeno. V ostatních dnech je letiště otevřeno ve standardní provozní době.
Děkujeme za milou spolupráci v tomto roce a přejeme Vám klidné prožití Vánoc, pevné zdraví a úspěšný vstup do nového roku.

Školení A2/A3 leden 2022

Vážení držitelé letištních identifikačních průkazů,
aktualizace odborné přípravy k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti (školení A2/A3) se uskuteční v pátek dne 21.1.2022 od 09:00 hod. ve školící místnosti letiště Mnichovo Hradiště.
Platné školení je nezbytné k oprávněnému držení letištního identifikačního průkazu a jeho absolvování je podmíněno držením platného Dokladu o spolehlivosti.
Zájemce o školení prosím o přihlášení na e-mail lukas.myska@lkmh.cz. Děkuji.

Ceník letiště od 1.12.2021

Vážení uživatelé letiště,
dovolujeme si Vás upozornit na aktualizaci ceníku letiště, platného od 1.12.2021.
V souvislosti s touto aktualizací nedošlo ke změnám ve výši letištních poplatků, jsou pouze zveřejněny ceny za využití hangáru provozovatele letiště.
Ceník najdete v záložce ZDE.