SECURITY: školení A1/A2 5.9.2022

Vážení držitelé letištních identifikačních průkazů,
pro ty, kterým bude v dohledné době končit platnost odborné přípravy k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti (školení A1/A2) nutné k držení IDC, nabízíme termín školení v pondělí dne 5.9.2022 od 09:00 hod. ve školící místnosti na letišti. K absolvování školení je nutné být držitelem platného Dokladu o spolehlivosti vydaného ÚCL. Pro přihlášení na školení, prosím, využijte e-mail lukas.myska@lkmh.cz.

DŮLEŽITÉ: Změna kontaktu RADIO

Vážení uživatelé letiště,
dovolujeme si Vás upozornit na změnu kontaktu pevné linky na stanoviště RADIO z původního čísla +420 326 721 973 na nové číslo +420 311 444 066. Mobilní telefonní číslo +420 603 197 336 zůstává v platnosti. Při koordinaci pohybu po letišti, zejména požadavcích na otevření brány, nutných přejíždění RWY 06/24 Vás žádáme, abyste používali primárně pevnou linku +420 311 444 066. Nové telefonní číslo bude postupně vylepeno na cedulích na letišti, publikováno v leteckých informačních kanálech a v řízené dokumentaci provozovatele letiště.
Děkujeme za Vaši spolupráci.

Změna provozní doby letiště 21.7.2022

Vážení uživatelé letiště,
dne 21.7.2022 bude z důvodu přesunu stanoviště poskytování informací provozní doba letiště pouze od 07:00 do 11:00 UTC (09:00 – 13:00 LOC). V dalších dnech bude letiště otevřeno již ve standardní provozní době. Děkujeme za pochopení.

Úprava ceníku letiště

Vážení uživatelé letiště,
v souvislosti s razantním zvyšováním cen energií, pohonných hmot a nadprůměrnou inflací, která s sebou nese zvýšení mzdových nákladů i všech externě zajišťovaných služeb, jsme nuceni na aktuální situaci adekvátně reagovat. Protože je pro nás z hlediska provozní bezpečnosti i spokojenosti klientů naprostou prioritou udržet a trvale zvyšovat rozsah a kvalitu poskytovaných služeb, zejména pak na personální úrovni, přistoupili jsme po pečlivé úvaze k částečnému promítnutí zvýšených nákladů do letištních poplatků. Nový ceník letiště platný od 1.4.2022 najdete ZDE.
Děkujeme za pochopení.

Odbavování letů Schengen

Vážené posádky,
v rámci provádění vnitřních letů (uvnitř schengenského prostoru) již není nutné vyžadovat pasové odbavení. Pro vnější lety MIMO schengenský prostor nadále platí nutnost zasílat žádost o odbavení letu nejméně 24 hodin předem.

Security školení A2 – držitelé IDC

Vážení držitelé letištních identifikačních průkazů,
připomínáme, že aktualizace odborné přípravy k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti (školení A2/A3) se uskuteční v pátek dne 21.1.2022 od 09:00 hod. ve školící místnosti letiště Mnichovo Hradiště.
Bez platné odborné přípravy pozbývá držitel oprávnění a letištní identifikační průkaz mu bude v souladu s Národním bezpečnostním programem ochrany civilního letectví před protiprávními činy odebrán. Osoby bez platného letištního identifikačního průkazu pak nebudou oprávněny samostatně vstupovat do neveřejné části letiště Mnichovo Hradiště.
Zájemce o školení prosím o přihlášení na e-mail lukas.myska@lkmh.cz. Děkuji.

Průzkum spokojenosti uživatelů LKMH

Vážení uživatelé letiště,
dovolujeme si Vás požádat o Vaši účast na průzkumu spokojenosti se službami letiště. Dotazník najdete ZDE.
Předem děkujeme za všechny Vaše odpovědi, které nám mohou být velmi cenným zdrojem informací a potenciálem ke zlepšení nebo rozšíření našich služeb.

Oplocení letiště – veřejná zakázka

Provozovatel letiště oznamuje, že zadal veřejnou zakázku malého rozsahu na výstavbu oplocení letiště Mnichovo Hradiště se lhůtou pro podání nabídek 19.1.2022 a termínem dokončení prací do 31.5.2022. Veškeré informace o veřejné zakázce najdete na portálu ZDE.