Úprava podmínek prodloužení provozní doby letiště

Vážení uživatelé letiště,
na základě Vašich připomínek k možnostem prodloužení provozní doby letiště provozovatel s účinností od 1.7.2020 mění cenové podmínky těchto prodloužení tak, aby byly pro zájemce o létání mimo publikovanou provozní dobu přívětivější. V případech většího počtu provozovatelů letounů současně zúčastněných na prodloužené provozní době (3 a více provozovatelů) bude provozovatel letiště každému ze zúčastněných provozovatelů tato prodloužení účtovat ve snížené sazbě, tj. 200,- Kč bez DPH za započatou hodinu. Prodloužení provozní doby pro jednotlivce nebo dva provozovatele současně bude nadále účtováno v sazbě 500,- Kč bez DPH za započatou hodinu prodloužení. Poplatek je kalkulován k pokrytí personálních nákladů vynaložených na každou hodinu prodloužení (zajištění poskytování informací známému provozu a příslušné kategorie hasičské a záchranné služby letiště). Obě sazby poplatků jsou standardně účtovány nad rámec ostatních letištních poplatků dle platného ceníku.
Pro Vaši snadnou kontrolu plánovaných prodloužení provozní doby a jejich rozdělení do základní, případně snížené sazby, jsme pro Vás připravili on-line kalendář, který najdete na webu letiště Mnichovo Hradiště na stránce Provozní doba. Věříme, že výše popsané změny uvítáte. V případě jakýchkoliv Vašich dotazů jsme Vám k dispozici v kanceláři provozovatele letiště nebo na známých telefonních číslech a e-mailech.

Uvolnění opatření provozovatele letiště

Vážení uživatelé letiště,
v souvislosti s uvolňováním ochranných opatření před nákazou COVID-19 provozovatel letiště z vlastních dřívějších opatření ponechává nadále, až do odvolání, v platnosti pouze následující:

 1. Osoby vstupující do provozní budovy letiště budou mít nasazenou ochranu dýchacích cest (rouška, šátek).
 2. V případě, že by kdokoliv, kdo vstoupil na letiště a do provozní budovy byl pozitivně testován na COVID, vyrozumí o tom neprodleně bezpečnostního manažera provozovatele na tel. +420 608 745 545.

Prosíme Vás o dodržování výše uvedených opatření. Děkujeme za Vaši spolupráci.

Obnovení odbavování mezinárodních letů

Vážení uživatelé letiště,
v souladu s vyhlášeným Opatřením obecné povahy je od 12:00 hod. dne 5.6.2020 možné opět uskutečňovat mezinárodní lety i v rámci schengenského prostoru z veřejného mezinárodního letiště Mnichovo Hradiště. Z důvodu dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky je provozovatel nebo pilot letadla odlétající/přilétající z/na letiště Mnichovo Hradiště do/ze států schengenského prostoru povinen vyplnit a odeslat formulář Žádost o hraniční kontrolu na webu Policie ČR https://rscpapli.policie.cz, a to nejpozději 12 hodin před plánovaným odletem/příletem.
Těšíme se na shledání na letišti.

Pozbytí platnosti příkazu MDČR k provádění letů

Vážení uživatelé letiště,
dne 24.4.2020 pozbyl platnost Příkaz k provádění letů vydaný Ministerstvem dopravy ČR dne 7.4.2020 (dokument ZDE). Z důvodu minimalizace rizika a udržení hygienických opatření směřujících k zamezení šíření nákazy bude i nadále provozovatel letiště tato dříve přijatá opatření uplatňovat, a to prozatím do ukončení nouzového stavu. Žádáme Vás o jejich dodržování.

 1. Na letiště nebude vpouštěna veřejnost, která nezajišťuje provoz letiště nebo letadel.
 2. Osoby přítomné na letišti (provozovatelé, poskytovatelé služeb) budou hlásit přítomnost v kanceláři provozovatele letiště.
 3. Příprava letu probíhá bez vstupu posádek a cestujících do provozní budovy letiště (po dobu současných omezení není přístupná místnost pro přípravu, toalety apod.).
 4. V případě nezbytných vstupů do provozní budovy budou nosit všichni vstupující ochranu dýchacích cest (roušky, šátky).
 5. V případě, že by kdokoliv z osob, které vstoupily na letiště, byl v budoucnu pozitivně testován na COVID, vyrozumí o tom neprodleně bezpečnostního manažera provozovatele (tel. +420 608 745 545).

Příkaz MDČR k provádění letů

Vážení uživatelé letiště,
po dobu zákazu volného pohybu osob na území České republiky vydalo Ministerstvo dopravy ČR následující příkaz k provádění letů v rámci provozování letadel a SLZ:

 1. Provoz probíhá bez
  1. přístupu veřejnosti na letiště nebo vzletovou a přistávací plochu,
  2. přítomnosti osob, které se v danou dobu nepodílejí na zajištění leteckého provozu nebo udržení provozuschopnosti letiště, vzletové a přistávací plochy a letecké techniky.
 2. Provoz probíhá tak, aby počet osob na jednom letišti nebo vzletové a přistávací ploše byl minimalizován.
 3. Je vedena evidence všech přítomných osob zajišťujících letecký provoz na letišti nebo se podílejících na udržení provozuschopnosti letiště a letecké techniky u osoby zodpovědné za provoz letiště.
 4. Let i jeho příprava musí být plánován tak, aby byla minimalizována možnost přímého kontaktu posádky letadla nebo SLZ s dalšími osobami, které se podílejí na organizaci leteckého provozu.
 5. V případě přeletu kluzáků a bezmotorových SLZ si musí pilot předem zajistit individuální dopravu z místa přistání.
 6. V rámci pilotního výcviku jsou lety plánovány tak, aby posádka na letištích, kde eventuálně přistane, pokud možno nevystupovala, pokud to není nezbytné pro bezpečné provedení letu. Pro přistání na jiných letištích nebo ploše je zapotřebí provést předchozí koordinaci s provozovatelem letiště nebo plochy.
 7. Podmínky této výjimky se přímo nevztahují na provoz letadel a SLZ provozovaných již podle jiných výjimek ze zákazu volného pohybu osob (např. podnikatelská činnost, zaměstnání). Jejich pilot nebo provozovatel je však přiměřeně použije, pokud je to proveditelné.
 8. Účastník leteckého provozu uskutečňovaného v rámci této výjimky, který by byl v budoucnu pozitivně testován na přítomnost koronaviru, je povinen neprodleně informovat o této skutečnosti osobu zodpovědnou za letecký provoz, kterého se zúčastnil.
 9. Jsou dodržována veškerá obecně stanovená, případně pro zajištění leteckého provozu vhodná, hygienická opatření směřující k zamezení šíření nákazy.

Kompletní znění vydaného dokumentu naleznete ZDE.

V praxi to znamená:

 1. Na letiště nebude vpouštěna veřejnost, která nezajišťuje provoz letiště nebo letadel.
 2. Osoby přítomné na letišti (provozovatelé, poskytovatelé služeb) budou hlásit přítomnost v kanceláři provozovatele letiště.
 3. Příprava letu probíhá bez vstupu posádek a cestujících do provozní budovy letiště (po dobu současných omezení není přístupná místnost pro přípravu, toalety apod.).
 4. V případě nezbytných vstupů do provozní budovy budou nosit všichni vstupující ochranu dýchacích cest (roušky, šátky).
 5. V případě, že by kdokoliv z osob, které vstoupily na letiště, byl v budoucnu pozitivně testován na COVID, vyrozumí o tom neprodleně bezpečnostního pracovníka provozovatele (tel. +420 608 745 545).

Čeští piloti vyráží do boje proti koronaviru

Zdravotnický materiál kamkoliv po České republice do dvou hodin od zadání až po vyložení. Tak se zapojují čeští piloti do boje proti COVID-19. Informace o projektu najdete ZDE. Jsme plně připraveni poskytnutím našich služeb bez nároku na přistávací a související poplatky celou akci podpořit.

Uzavření letiště 21. – 22.3.2020

V souvislosti s opatřením COVID-19 bude letiště ve dnech 21. – 22.3.2020 (sobota, neděle) uzavřeno. V případě Vašich požadavků na odbavení jednotlivých příletů/odletů nás, prosím, kontaktujte nejpozději 24 hodin předem. Děkujeme za pochopení.

OPATŘENÍ COVID-19

V souladu s usnesením vlády letiště Mnichovo Hradiště přerušuje odbavování veškeré mezinárodní obchodní letecké dopravy s cestujícími na palubě. Od 16.3.2020 se pak přerušuje odbavování všech mezinárodních letů, včetně soukromých, až do odvolání nouzového stavu.

V souvislosti s uvedenými opatřeními letiště Mnichovo Hradiště omezuje provozní dobu na vyhláškou stanovený minimální rozsah, a to na každou sobotu, neděli a svátek od 07:00 do 15:00 UTC, v ostatní dny pak na vyžádání nejméně 24 hodin předem.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo požadavků nás můžete kontaktovat na zveřejněných telefonních číslech nebo e-mailech. Děkujeme za pochopení.