Stálá možnost brigády na LKMH

Pro zajištění služeb provozovatele letiště hledáme kolegy (brigádníky) na následující pozice:

  • pověřený dispečer RADIO (poskytování informací leteckému provozu a související činnosti)
  • provozní pracovník (údržba letiště, kontrola letištních ploch, vydávání vjezdových povolení, asistence dispečerovi)

Na pozici dispečera RADIO požadujeme platný průkaz dispečera AFIS nebo pilotní průkaz, u provozních pracovníků vítáme technickou a administrativní zručnost. U obou pozic je nezbytná bezúhonnost, spolehlivost, zodpovědnost a samostatnost. Nevylučujeme přijetí provozního pracovníka a jeho následný výcvik na pozici dispečera RADIO.

Pro bližší informace, prosím, kontaktujte Ing. Břetislava Sluku na tel. +420 737 574 339 nebo mailem na adresu sluka@lkmh.cz.

Těšíme se na spolupráci.

Ceník letiště od 1.8.2018 a schůzka s provozovateli ULL

Vážení piloti, uživatelé letiště,
dovolte nám Vás informovat o změně v cenách přistávacích poplatků platných od 1. 8. 2018. Nový ceník letiště platný od tohoto data naleznete ZDE.

Současně Vás z důvodu opakovaného zjištění neoprávněného užití letiště v době jeho uzavření (mimo provozní dobu) zdvořile žádáme o respektování příslušných ustanovení Letištního řádu, VFR příručky České republiky a obecně platných leteckých předpisů, které provoz po provozní době na uzavřeném letišti výslovně vylučují. V případě Vašeho zájmu o použití letiště před či po jeho publikované provozní době, prosím, s dostatečným předstihem požádejte provozovatele letiště o prodloužení provozní doby (a tedy o zajištění služby RADIO a požární asistence). V této souvislosti Vás upozorňujeme, že případně zjištěné použití uzavřeného letiště podléhá povinnému hlášení na ÚZPLN a ÚCL.

Vlastníky a piloty ULL zdvořile zveme na schůzku o dalších možnostech provozu jejich letounů, která se bude konat v pátek 10. 8. 2018 od 17:30 hod v hangáru provozovatele.

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Vážení uživatelé letiště,
v souvislosti s nově účinným obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) jsme také přijali vlastní opatření v této problematice. Rádi bychom Vás seznámili s našimi Zásadami ochrany osobních údajů, které si můžete pročíst ZDE.

Pozvánka na odbornou přípravu A2/A3

Vážení piloti, posádky letadel a ostatní uživatelé letiště,

v sobotu dne 19.5.2018 od 09:00 hod. organizujeme odbornou přípravu k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti (základní bezpečnostní školení A2/A3, které potřebujete k držení ID karet). Pokud má někdo z Vás zájem o toto školení (máte-li jej například již propadlé, nebo Vám v nejbližší době propadne), kontaktujte, prosím, pana Sluku na tel. 737 574 339, který Vás ke školení sdělí bližší informace. Platnost školení je 2 roky a je zpoplatněno částkou 400,- Kč.
Upozorňujeme, že k absolvování odborné přípravy je nutné předložit Doklad o spolehlivosti vydaný ÚCL. Bez tohoto dokladu nelze školení provést.

Změna kontaktů LKMH

Vážení uživatelé letiště,

nové telefonní číslo na vedoucího provozu a údržby letiště, pana Sluku, je +420 737 574 339. Původní telefonní číslo +420 603 197 336 bude mít u sebe vždy aktuálně sloužící dispečer služby RADIO.

Uzavření letiště

V pátek 20. 4. 2018, ve čtvrtek 26. 4. a v pátek 27. 4. 2018 bude letiště Mnichovo Hradiště uzavřeno z technických důvodů pro veškerý letecký provoz. Za případné komplikace se všem omlouváme.

Pozvánka na jarní školení LKMH 2018

Dovolujeme si všechny stálé uživatele letiště Mnichovo Hradiště pozvat na tradiční jarní školení, které proběhne v sobotu dne 24.3.2018 od 09:00 hod. v restauraci Zrcadlová koza v Dolánkách u Turnova. Pozvánku a program jarního školení najdete ZDE v příloze.

Předem děkujeme za účast.

Nová revize Dopravního řádu LKMH

Vážení uživatelé letiště,
dnem 1.3.2018 nabývá účinnosti nová revize Dopravního řádu LKMH (dokument LKMH-ID-06-02-18), kterým je řízen veškerý pohyb vozidel a strojů po letištních provozních plochách. Dopravní řád LKMH je závazný pro všechny uživatele ploch letiště. Změny proti poslední verzi jsou označeny svislou červenou čarou vlevo od textu.

Prosíme o Vaše seznámení s tímto dokumentem. Děkujeme za spolupráci.

Uzavření letiště – brána od Hoškovic

Vážení uživatelé letiště,
od dnešního dne je letiště ze strany od obce Hoškovice uzavřeno bránou s dálkovým přístupem.
Pro otevření brány kontaktujte v provozní době provozovatele letiště na tel. +420 603 197 336.

Uživatelé letiště s vlastním platným letištním identifikačním průkazem:
Při Vašem následujícím prvním příjezdu na letiště, prosím, navštivte kancelář provozovatele, aby Vám mohl být zřízen vlastní přístup k otevření brány.
Děkujeme za spolupráci.