Letiště Mnichovo Hradiště [LKMH]

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

[03.07.2017] Hledáme posily do našeho týmu!
Pro zajištění služeb provozovatele letiště hledáme kolegy (brigádníky) na následující pozice:
- pověřený dispečer RADIO (poskytování informací leteckému provozu a související činnosti)
- provozní pracovník (údržba letiště, vystavování vjezdových povolení, kontrola letištních ploch, asistence dispečerovi RADIO)

Na pozici dispečera RADIO požadujeme platný průkaz dispečera AFIS nebo pilotní průkaz, u provozních pracovníků vítáme technickou zručnost. U obou pozic je nezbytná bezúhonnost, spolehlivost, zodpovědnost a samostatnost. Nevylučujeme přijetí provozního pracovníka a jeho následný výcvik na pozici dispečer RADIO.

V případě zájmu kontaktujte vedoucího provozu a údržby letiště, Ing. Břetislava Sluku na tel. 603 197 336, případně e-mailu sluka@lkmh.cz.
[12.3.2017] Změna frekvence Hradiště RADIO
Vážení uživatelé letiště, v souvislosti s přechodem na nové frekvence s kanálovým rozstupem 8,33 kHz Vás upozorňujeme na chystanou změnu frekvence Hradiště RADIO, která od 30.3.2017 bude na 120,405 MHz.
Prosíme, abyste z důvodu zajištění bezpečnosti provozu provedli včas změny ve svých mapách, nastaveních apod.

[10.3.2017] Zveřejnění Dopravního řádu
Vážení uživatelé letiště, dne 10.3.2017 byla zveřejněna nová verze Dopravního řádu, jejíž aktuální znění naleznete v záložce Informace o letišti. Upozorňujeme, že vydaný dopravní řád je závazný pro všechny uživatele letiště.

[29.1.2017] Změna ceníku letiště platná k 1.2.2017
Dovolujeme si Vám oznámit částečnou změnu ceníku letiště platnou od 1.2.2017. Dotčeny jsou zejména ceny pronájmů neleteckých ploch a nově je zaveden poplatek za běžné přistání kluzáku. Kompletní ceník naleznete v příloze.
Osoby využívající neletecké plochy (testovací jízdy apod.) upozorňujeme, že lze vydat maximálně takový počet ID karet, kolik je míst ve vozidle, kterým osoby na plochu letiště vjíždí.

[16.1.2017] DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ

Vážení uživatelé letiště Mnichovo Hradiště,
s potěšením Vám mohu oznámit, že od 17. 1. 2017 je letiště Mnichovo Hradiště opět otevřeno, zatím jako veřejné vnitrostátní letiště. Pozastaveno do odvolání je tedy pouze celní a pasové odbavování zahraničních letů.

S přátelským pozdravem

Ing. Břetislav Sluka
vedoucí provozu letiště

[3.1.2017] DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ

Vážení uživatelé letiště Mnichovo Hradiště,
letiště Mnichovo Hradiště je pro letecký provoz do odvolání uzavřeno. Předpoklad doby trvání uzavření letiště je v řádu týdnů. Podrobné informace Vám rád poskytnu.

S přátelským pozdravem

Ing. Břetislav Sluka
vedoucí provozu letiště

[23.12.2016] DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ

Vážení uživatelé letiště Mnichovo Hradiště,
z důvodu stávající neplatnosti osvědčení způsobilosti letiště není dle ustanovení zákona o civilním letectví možné letiště provozovat (viz § 34a (1): „veřejné mezinárodní letiště lze provozovat pouze, je-li schválena jeho provozní způsobilost.“). Informujeme vás, že o osvědčení jsme již požádali a do doby jeho vydání a nabytí právní moci, letiště nebude provozováno.

Současně vás žádáme, abyste neprodleně přijali na vaší straně potřebná opatření. Za komplikace se předem omlouváme a o vývoji situace vás budeme průběžně informovat.

V případě, že byste měli zájem o bližší informace nebo potřebovali naši součinnost, obraťte se prosím na mě, případně na vedení společnosti Aero-taxi OKR, a.s.
Děkuji za spolupráci.

Ing. Břetislav Sluka
vedoucí provozu letiště

[9.12.2016] S platností od 12.12.2016 je na všech plochách letiště Mnichovo Hradiště
zakázáno provádět smykování a driftování!
Držitelé ročních vjezdových povolení ke driftování se mohou v provozní době letiště dostavit do kanceláře provozovatele, kde jim bude vrácena poměrná část ceny vydané povolenky. Důrazně upozorňujeme osoby vjíždějící na neletecké plochy letiště, že provozovatel letiště bude i nadále provádět dohled nad dodržováním podmínek pohybu a na jakékoliv porušení zákazu smykování a driftování bude reagovat odebráním vjezdového povolení a vykázáním osob z plochy letiště, a to bez náhrady.
[29.10.2016] Upozornění na změnu provozní doby letiště
V souvislosti s přechodem letního času na zimní si dovolujeme připomenout změnu provozní doby letiště.
V zimním období je provozní doba letiště denně od 08:00 hod. do 16:00 hod. místního času.
[24.10.2016] Nové zpracování meteorologických informací
V záložce Aktuální počasí nově naleznete detailně zpracované informace o počasí z meteorologické stanice na letišti.
[16.10.2016] Aktualizace Letištního řádu LKMH
Dne 16.10.2016 byl aktualizován Letištní řád LKMH, jehož platné znění naleznete ZDE.

Omezení v odbavování mimoschengenských letů
Upozorňujeme na dočasné pozastavení služby celního a pasového odbavování veškerých letů. Sledujte aktuální NOTAM, případě VFR příručku.
[22.9.2016] Pro informaci všem osobám pohybujícím se po letišní ploše bez platného povolení...
[27.5.2016] Upozornění na provozní dobu letiště
Návštěvníky využívající neletecké plochy na letišti (zkoušky sportovních vozidel, driftování apod.) upozorňujeme na provozní dobu letiště, která je denně (vyjma případů, kdy je letiště uzavřeno) od 09:00 do 17:00 hod (po dobu letního času). Je tedy nutné, aby nejpozději v 17:00 hod. (kromě akcí pořádaných organizátorem, který má pronajatou celou plochu) z plochy letiště odjížděli. V opačných případech budeme z provozních důvodů nuceni účtovat poplatek za prodloužení provozní doby letiště, který dle platného ceníku činí 605,- Kč vč. DPH za každou započatou hodinu.
[19.12.2015] Změny v systému vydávání krátkodobých povolení ke vstupu/vjezdu na letiště
Z důvodu zajištění bezpečnosti leteckého provozu bude provozovatel letiště s platností od 1.1.2016 ke krátkodobým povolením pro vozidla vydávat ještě návštěvní ID karty pro všechny členy posádky. Je tedy nutné, aby se při příjezdu na letiště všechny osoby vstupující na provozní plochu dostavily do kanceláře provozovatele (příjezd od Hoškovic, starý hangár, kancelář pod věží) k vydání povolení a zapůjčení ID karet. K evidenci výdeje ID karet je nutné mít s sebou platný doklad totožnosti. Během pobytu na ploše je třeba ID kartu nosit viditelně. Bez zapůjčené ID karty nebude osobám umožněn vstup na plochu letiště.
[5.6.2015] Omezení driftování na neleteckých plochách letiště
S okamžitou platností je možné driftovat (jízda smykem) pouze v pracovní dny. Drifty o víkendech a státních svátcích jsou zakázány. Všechna ostatní pravidla pro vjezd a vydávání vjezdových povolení zůstávají v platnosti. Další informace jsou k dispozici u provozovatele na níže uvedených telefonních číslech.
[5.1.2015] Změna v systému vydávání krátkodobých povolení k vjezdu na plochu letiště
Vzhledem ke stále častějšímu nedodržení zásad chování na provozní ploše letiště Mnichovo Hradiště dochází ke změně systému vydávání krátkodobých povolení.
Nadále platí, že zájemce o vstup na plochu si vyjedná povolení v kanceláři provozovatele (budova pod věží, označená písmenem C). Zde bude seznámen s podmínkami pohybu na ploše a bude mu vydáno (zapůjčeno) krátkodobé povolení. Před vydáním povolení složí v kanceláři zálohu ve výši 500,- Kč. Po ukončení činnosti na ploše vrátí povolení zpět do kanceláře a zaplatí poplatek za skutečnou dobu strávenou na ploše letiště (100,- Kč / hod. / vozidlo nebo 200,- Kč / hod. v případě driftování). Složená záloha bude ihned poté vrácena.
Znovu upozorňujeme, že provozovatel letiště průběžně kontroluje pohyb vozidel a osob na provozní ploše a dodržování stanovených pravidel. Při zjištění jejich porušování (vjezd mimo povolené zóny, zanechání nepořádku apod.) je oprávněn složenou zálohu nebo její část zaúčtovat jako náklady na uvedení plochy v předešlý stav.
Na letišti není povolen provoz proudových letounů.
[27.10.2014] Hangárování letadel
Nabízíme hangárování letadel včetně doplňkových služeb.
Podrobnosti na telefonu +420 603 197 336 nebo +420 326 721 973.
[26.10.2014] Vjezd na plochu letiště
Vjezd na letiště je i nadále pouze na základě platného povolení provozovatele!
Povolení můžete získat v kanceláři pod věží v budově C od 08:00 do 16:00 hod. v zimním období a od 09:00 do 17:00 hod. v letním období. Pouze v tomto čase lze na ploše i jezdit. Více informací na telefonních číslech +420 603 197 336, +420 326 721 973 nebo e-mailem info@aero-taxi.cz nebo sluka@aero-taxi.cz. Je vhodné si předem zavolat, zda jsou plochy volné.
Povolení pro in-line bruslení se z důvodu bezpečnosti bruslařů od dubna 2012 již nevydává.
[1.7.2014] Možnost brigády
Pokud máte platný průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby a průkaz dispečera AFIS (případně pilotní průkaz), nabízíme možnost brigády, a to celoročně. Podrobnosti na telefonu +420 603 197 336.
[12.5.2014] Změna poskytování letových informací
Od 12.5.2014 dočasně došlo ke změně letištní letové informační služby (AFIS) na službu poskytování informací známému provozu (RADIO), čímž se mění rovněž volací znak na Hradiště RADIO.
[24.2.2014] Změna kmitočtu služby AFIS
Od 24.2.2014 se mění kmitočet služby AFIS na LKMH na

120,400 MHz
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky